•                                                                                     

Koskin koulu  sijaitsee Kullaalla, Ulvilan kaupungissa, Koskin kylässä Joutsijoen rannalla vuolaan kosken alapuolella. Koulun kohdalla Joutsijoki jäätyy harvoin umpeen kovan virtauksen vuoksi. Koskin koulu sijaitsee harvinaisen kauniin Kullaan erämaaluonnon helmassa. Kullaalla alueella on 52 järveä, soita, ikimetsiä, yms. Koulun vierestä virtaava joki tarjoaa jopa talvehtimismahdollisuuden Koskikaralle, Lapissa pesivälle lyhytjalkaiselle kahlaajalle, joka talvehtii Etelä-Suomen puhtaissa joissa vesihyönteisiä syöden. Ruuan hankinnassa Koskikara on tarkkaavainen, keskittynyt ja määrätietoinen.Koskin koulun logon on piirtänyt Pauliina Virtanen, joka voitti logon piirtämiseksi järjestetyn kilpailun. Logokilpailun aiheeksi valittiin Koskin koulu ja Koskikara. 
Koskikara on latinaksi Cinclus cinclus, joka on suomeksi pyhä pyhä. Koulun logossa oleva Koskikara muistuttaa kouluyhteisön väkeä puhtaasta ympäristöstä, pyhyydestä, tarkkaavaisuudesta ja määrätietoisuudesta. Pelkistetty kaksivärinen logo korostaa arjen elämää. Koskikaran latinankielinen nimi pyhä pyhä velvoittaa kaikkia Koskin koulun oppilaita antamaan arvoa elämän pyhille arvoille muistuttaen läpi elämän koulun arvoperustasta.