VUOKRAUS

Kylmälahden leirialuetta vuokrataan  rekisteröidyille yhdistyksille, julkisille yhteisöille, yrityksille sekä muille yleishyödyllisille yhteisöille.

Kylmälahtea vuokrataaan myös täysi-ikäisille yksityisille.Yksityisille tapahtuvaa vuokrausta kontrolloidaan myös huoltohenkilöstön suorittamilla tarkastuskäynneillä. Mahdollisten vuokrausohjeiden rikkominen johtaa vuokraustapahtuman välittömään purkamiseen.

Leirialuetta vuokrataan vain yhdelle vuokraajalle kerrallaan, koska alueen rakennukset ovat niin lähekkäin toisiaan.

Normaali vuokravuorokausi alkaa klo 14.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 13.00. Viikonlopun vuokrauksen yhteydessä alueen luovutus tapahtuu sunnuntaina klo 18.00. Varauksesta ei tule erillistä sähköpostiviestiä tai tekstiviestiä varmistukseksi. Jos varauskalenteri on valituilta päiviltä muuttunut punaiseksi niin vuokraaja voi odottaa, että vuokraus on voimassa. Vuokralaisen tulee itse ottaa vähintään 2 viikkoa ennen vuokrausaikaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon vuokrauksen yksityiskohdista sopimiseksi.

Ennen vuokrausta lainaaja käy tilat ja niiden kunnon läpi kaupungin huoltohenkilöstön kanssa sekä allekirjoittaa vuokraussopimuksen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ja korvaamaan vuokraamallensa leirialueelle, rakennuksille tai maastolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vahingot laskutetaan asiakkalta todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Leirialue, rakennukset ja -maasto tarkastetaan huoltohenkilöstön toimesta jokaisen vuokrauksen jälkeen.

Peruutusmaksu:  Myöhemmin kuin 30 pv ennen vuokrausta 15% vuokrahinnasta. Myöhemmin kuin 14 pv ennen vuokrausta 30%
vuokrahinnasta.  Myöhemmin kuin 7 pv ennen vuokrausta  50% vuokrahinnasta.


Kylmälahden vuokraajan tulee huomioida seuraavat asiat:

Kylmälahden alue on yleinen liikuntapaikka. Vuokraajan on otettava muut alueella olevat ihmiset huomioon.

Leirialueen siisteys: Kylmälahti jätetään yhtä siistiin kuntoon kuin se oli vuokrasuhteen alussa. Puutteellinen siivous sekä ulko- että sisätiloissa laskutetaan vuokraajalta kulloinkin voimassa olevien yleisten siivoustaksojen mukaan. Siivousohjeet saa kaupungin henkilöstöltä liitteenä vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Vuokra-aika: Sovittua vuokra-aikaa on ehdottomasti noudatettava. Vuokra-ajan ylitys johtaa lisäkorvauksiin.

Vuokraoikeus: Kylmälahden leirikeskusta vuokrataanyksityisille, rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä yrityksille.

• Vuokraajan on itse oltava paikalla koko vuokra- ajan ja vuokraoikeutta ja
-vastuuta ei voi siirtää toiselle henkilölle tai - yhteisölle.

Vuokraajan muut vastuut: Vuokraaja on vastuussa kaikkien muiden tilaisuudessa olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Vuokraajan tulee ennen tilaisuuden alkua ilmoittaa kaupungille mahdollisista puutteista ja leirialueella ilmenneistä vioista.
 

 

 

VUOKRAHAKEMUS

Vuokraaja: puh:
Osoite: vuokrauksen tarkoitus:
Sähköposti: Lisätietoja
Vuokrasuhteen
alkamis- ja
päättymisaika:
 
Vieraiden lukumäärä :
 
kpl
  Hyväksyn yllä olevat käyttöehdot:
 

 

 

Login