Etusivu
Nykyinen kevyen liikenteen väylän ylikulkusilta Oikaisuojan yli Saarisentien päässä muutetaan rumpusillaksi. Työ toteutetaan viikkojen 35/2015 ja 36/2015 aikana, joista jälkimmäinen viikko on varattu viimeistelytöille. Työt aloitetaan maanantaina 24.8.2015 vanhan sillan purkamisella. Kevyen liikenteen kulku Saarisentieltä Nappatielle ja toisinpäin Oikaisuojan yli on suljettu koko työn ajan.
Kansanedustaja Jari Myllykoski (VAS) tutustui Ulvilan kaupungin ja Satmatic Oy:n isännöimänä ulvilalaiseen automaatioon. Vierailun yhteydessä keskusteltiin edustaja Myllykosken toivomuksesta myös siitä, miten voitaisiin yhdessä yrityksen johdon ja työntekijöiden kanssa kehittää tuottavuutta ja mitä yhteiskuntasopimuksen tulisi sisältää. Katso koko juttu kuvineen oheista linkistä...
Muutos linjalla 91 sekä uudet linjat 68 ja 69
Kadunrakennustyön viimeistely aiheuttaa ajoittaista haittaa liikenteelle viikosta 24 alkaen syyskuun puoliväliin.
Kokemäenjoen alajuoksuun voi nyt tutustua myös virtuaalisesti osoitteessa www.kokemaenjokiopas.fi tai oheisesta linkistä Kokemäenjoen virtuaaliopas esittelee pallopanoraamakuvin 43 kohdetta Kokemäenjoen alajuoksun varrelta. Kohteista 27 on Porissa, 11 Ulvilassa ja viisi Nakkilassa. Pallopanoraamakuvat on otettu vuonna 2013. Kohdekuviin on liitetty lisäinformaatiota antavia yksityiskohtia, kuten tekstiä, kuvia ja videoita.
ELOKUUSSA HUUHDELLAAN FRIITALAN ALUEELLA. Ulvilan vesilaitos huuhtelee runkovesijohtoverkostoa osana vuosihuoltotöitä. Työ alkaa 5.5. ja jatkuu tiistai- ja torstaiöinä syksyyn asti. Huuhtelun tarkoituksena on poistaa linjoihin kertynyttä sakkaa. Huuhtelutyön eteneminen riippuu kunkin linjanosan huuhteluun kuluvan ajan mukaan, joten tarkkaa aikataulua ei voi antaa. Kulloinenkin huuhtelualue selviää kaupungin nettisivuilta. Mikäli huuhtelutyö aiheuttaa veden sameutumista kiinteistössä, vettä tulee juoksuttaa kunnes se on kirkasta. Jos kiinteistön vedenjuoksutus kestää pitkään, siitä kannattaa ilmoittaa vesilaitokselle. Pahoittelemme mahdollista haittaa. ULVILAN VESILAITOS
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2014, että Ulvilan kaupungissa aloitetaan kesällä 2014 hulevesien johtamistutkimus.Tutkimuksessa selvitetään onko kiinteistöjä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin sellaisilla alueilla, joissa on käytössä hulevesiviemäri. Tarkastuksen kohteena olevista kiinteistöistä kartoitettiin vuonna 2014 noin puolet ja työ jatkuu nyt kesällä 2015. Lue koko tiedote oheisesta liitteestä
 
Lapset
Nuoret
Ikäihmiset
Matkailu
Muuttaja
Vuokra-asunnot
Elinkeino
Tapahtumat
Koulutus

Ilmoita tapahtumakalenteriin

Tsekkaa juhlavuoden sivut

Ulvila Facebookissa

Avoimet työpaikat

Yritys-Suomi
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
Kaupunginjohtajan kolumnit
Yritysten Ulvila
Ulvilan yrittäjät
Aloitekanava
Kettumetsän yrityspuisto
Friitalan nahkamaailma ja nahkamuseo
Ulvilan vammaisneuvosto
kohtaamispaikka Santra