Etusivu
Katso lisätiedot ja hakuohjeet oheisesta linkistä!
Vaalitulokset on vahvistettu keskusvaalilautakunnan kokouksessa 12.4.2017. Pöytäkirja on luettavissa kaupungin kuulutussivuilla sekä vaalisivuilla.
Juotava hanavesi -kampanjan avulla haluamme kertoa suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon! Katso hauskat mainosvideot oheisen sivun ja siellä olevien linkkien kautta.
Katso lisätiedot oheisesta linkistä!
Viikolla 17 huuhdellaan Haistilan ja Pitkärannan alueen runkolinjoja. Vesilaitos huuhtelee kesän aikana runkovesilinjoja 25.4.2017 alkaen. Työtä tehdään tiistai- ja torstaiöisin kello 23.00 - 5.00. huuhtelu on osa vesilaitoksen vuosihuoltotoimintaa ja sen tarkoituksena on verkostoon muodostuneen sakan vähentäminen. Huuhtelun mahdollisesti aiheuttamasta veden samentumisesta tulee ilmoittaa vesihuoltomestarille puh. 0400 - 134 625 (työaikana). Työajan ulkopuolella ilmoitukset tekniseen päivystykseen puh. 0400 - 134 848. Vesilaitos pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vesilaitos päivittää tämän tiedotteen viikoittain.
Ulvila ja kiinalainen Ningbon kaupunki allekirjoittivat alustavan yhteistyösopimuksen viime syksynä. Tämä Ulvilan kaupungin allekirjoittama sopimus on mahdollistanut Satakunnan robotti- ja automaatioalan osaamiskeskittymän, Robocoastin pääsyn mukaan Kiinan kansalliseen kehitysohjelmaan Made in China 2025. Ohjelman keskeisimpänä tavoitteena on Kiinan teollisuuden modernisointi. Se tarkoittaa pitkälti teollisuuden automatisointia. Ningbon kaupunki toimii pilottialueena Made in China 2025 -kehitysohjelmassa, jossa automaatio- ja robotiikkaosaamisella on suuri painoarvo. Satakunnan alueella toimii noin sata automaatio-, keinoäly-, IoT ja robotiikka-alan yritystä, joista noin 30 sijaitsee Ulvilassa.
Katso oheinen liite
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017 Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Tämän seurauksena osalla perheistä maksut alenevat. >>Katso koko asia ja siihen liittyvä taulukko oheisesta linkistä
Katso video oheisesta linkistä>>
Ulvilan kunta vuonna 1917, kaupunginarkiston arkistolähteiden kertomana. Katso oheinen linkki
Kullaan kunta vuonna 1917, kaupunginarkiston arkistolähteiden kertomana. Katso oheinen linkki.
Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi noin 350 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ulvilassa. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä huolehditaan Ulvilan kaupungin kanssa osittain kuntoon alueen katuvalovalmiudet. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushankkeet ovat paikallisesti merkittäviä, sillä ne työllistävät suoraan noin 190 henkilöä ja niiden arvo on noin 19 miljoonaa euroa.
 
Lapset
Nuoret
Ikäihmiset
Matkailu
Muuttaja
Vuokra-asunnot
Elinkeino
Tapahtumat
Koulutus

   

Avoimet työpaikat

Ilmoita tapahtumakalenteriin

Ulvila Facebookissa

Satasote

Yritys-Suomi
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen
Kaupunginjohtajan kolumnit
Yritysten Ulvila
Ulvilan yrittäjät
Kettumetsän yrityspuisto
Friitalan nahkamaailma ja nahkamuseo
Ulvilan vammaisneuvosto
Ulvilan vanhusneuvosto
kohtaamispaikka Santra