Etusivu

Avoimet työpaikat Ulvilan kaupungilla

Ulvila on Suomen vanhimpia kaupunkeja. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. 
Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.
 

 


ULVILAN KAUPUNKI hakee palvelukseensa TALOUSSUUNNITTELIJAA


TEHTÄVÄNKUVAUS

Taloussuunnittelijan toimi sijoittuu kaupungin talous- ja hallintopalveluihin, joka vastaa kau-punginhallituksen alaisten tulosalueiden tehtävien lisäksi myös koko kaupungin taloutta koskevasta ohjauksesta.  Taloussuunnittelijan esimiehenä toimii hallintojohtaja. Taloussuunnittelija vastaa kaupungin kirjanpidon ja raportoinnin prosessien järjestämisestä yhdessä Ulvilan kirjanpitoa hoitavan KuntaPro Oy:n kirjanpitäjän kanssa. Taloussuunnittelijan keskeisiä tehtäviä ovat kirjanpidon ja raportoinnin ohjauksen lisäksi talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelutehtävät, näiden prosessien koordinointi sekä asiakirjojen kokoaminen. Tehtäviin kuuluu myös erilaisten laskelmien laatimista, kaupungin taloushallinnon prosessien kehittämistehtäviä sekä taloushallintoa koskevien ohjeiden laadintaa.  

KELPOISUUSVAATIMUKSET

Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään taloushallinnon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä riittävä taloushallinnon työkokemus. Tehtävä edellyttää ymmärrystä organisaation taloushallintokokonaisuudesta ja kirjanpidon järjestämisestä, käytännön kokemusta taloushallinnon prosesseista ja niissä tyypillisesti käytettävistä järjestelmistä sekä taloushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön kohtuullista tuntemusta. Erityisesti katsomme eduksi asiantuntemuksen kunnan ja kuntakonsernin taloushallinnon työtehtävistä. 
Tehtävän hoitaminen edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelman hyvää hallintaa, valmiuksia omaksua uusien järjestelmien käytössä tarvittavat taidot sekä sähköisten palvelujen ja järjestelmien kehittämishalukkuutta.
Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään 4 kuukauden koeajalla. Työ aloitetaan kesälomakauden jälkeen 1.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
hallintojohtaja Mikko Airaksinen, puh. 0400 134 670, sähköposti: mikko.airaksinen@ulvila.fi 

Hallintojohtajalle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 12.5.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Ulvilan kaupunki, hallintojohtaja Mikko Airaksinen, PL 77, 28401 Ulvila tai sähköpostiosoitteeseen ulvila@ulvila.fi.

Ulvilassa 19.4.2017

Hallintojohtaja
 


 

Savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen!

Tästä sivusta vastaa AK, päivitetty 19.4.2017