Palvelut

Koulutuspalvelut yleistä


KOULULAISTEN AAMU-/ILTAPÄIVÄTOIMINTA

 

Olemme Ulvilassa siirtyneet sähköiseen asioitiin.
Sähköisessä asioinnissa voi perhe hakea lapselle aamu-/iltapäivätoimintapaikkaa, muuttaa yhteystietojaan,  antaa hoitopaikkaan lapsen poissaolo- ja hoitoaikatietoja sekä irtisanoa hoitopaikan.

Toivomme, että käytätte ensisijaisesti sähköistä hakemusta jonne pääset myös TÄSTÄ LINKISTÄ

Paperisen hakulomakkeen saa opetus- ja kasvatustoimistosta, kaupungintalolta Loukkurantie 1.

Toiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisopetuksen oppilaille. 1. luokan oppilaat ovat etusijalla paikkoja jaettaessa, 2. luokan oppilaille on varattu 20 % ryhmän paikoista. Jos johonkin ryhmään tulee määräaikaan mennessä hakemuksia enemmän kuin on paikkoja, oppilaiden kesken suoritetaan ryhmittäin arvonta. Arvonnan tuloksen perusteella määräytyy paikka myös jonotuslistalla.

Toiminnassa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja ja sitä järjestetään pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.30 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä lauantaipäiviksi sattuvina koulupäivinä.

Toimintapaikat:

Friitala 42 paikkaa iltapäivätoiminta koulussa
Harjunpää 14 paikkaa iltapäivätoiminta koulussa
Kaasmarkku 14 paikkaa aamu-/Iltapäivätoiminta koulussa
Koski 14 paikkaa aamu-/Iltapäivätoiminta koulun pihapiirin asuinrakennuksessa
Olavi 14 paikkaa iltapäivätoiminta koulussa
Vanhakylä 42 paikkaa iltapäivätoiminta Lastentalossa, Loukkurantie 2

 Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on  1.8.2016 alkaen 100 €. Aamu-/iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2016 alkaen 120 €.  Elokuulta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu sisältää tarjottavan välipalan. Maksu laskutetaan kuukausittain. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.

Kaupungin puolesta 3 kk:n maksamattomat laskut ovat irtisanomisen perusteena. Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia.

 Jos lapsi on poissa iltapäivätoiminnasta sairauden vuoksi enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä lainkaan.

Jos lapsi ei osallistu toimintaan muun kuin sairauden vuoksi jonakin kalenterikuukautena lainkaan, laskutetaan puolet kuukausimaksusta.

 Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.  Päätös tehdään huoltajan Porin perusturvakeskuksen Ulvilan lähipalvelualueen sosiaalityöntekijältä pyytämän lausunnon perusteella. 

 Jos huoltaja ei ota tarjottua paikkaa vastaan tai  hän haluaa irtisanoa sen hänen tulee irtisanoa paikka  Ulvilan internetsivuilla sähköisesti kirjautumalla  pankkitunnuksilla samaan ohjelmaan, jolla paikkaa on haettu. Ohjelmassa näkyy perheen tiedot, jolloin valitaan sen lapsen kohta, jonka paikka irtisanotaan ja kirjataan irtisanoutuminen.  Paikan irtisanomisen voi tehdä myös osoitteeseen helena.kuusisto@ulvila.fi

Irtisanominen tulee tehdä edellisen kuukauden aikana

Tiedusteluihin vastaa opetus- ja kasvatustoimisto, puh. 0400 134 656 tai 677 4709. Toimiston postiosoite on PL 77, 28401 ULVILA. Käyntiosoite on Kaupungintalo, Loukkurantie 1 Vanha-Ulvila.

 


KOULUPOLIISIT :

Komisario Tuomo Katajisto, ylikonstaapeli Ari Ojakoski ja ylikonstaapeli Jarmo Katila

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@poliisi.fi


Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2018 - 2019 näet tästä linkistä 

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2017 - 2018 näet tästä linkistä

 

Tästä sivusta vastaa EN, päivitetty 26.1.2018