Palvelut / Tekniset palvelut / Vesilaitos / Liittyminen
 
 

Ulvilan vesilaitos

UUDEN KIINTEISTÖN LIITTYMINEN VESIHUOLTOLAITOKSEEN

Kiinteistön vesi- ja viemärijohdot (KVV)

Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen edellyttää kiinteistön omistajan ja Ulvilan Vesilaitoksen kanssa sopimusta. Vesijohto- ja viemärisuunnitelmien saamiseksi kiinteistöön,tarvitaan piirustuksia varten tietoa vesijohdon ja viemäreiden sijaintipaikoista ja korkeuksista joka saadaan Ulvilan kaupungin teknisten palvelujen suunnittelusta. Kiinteistön omistaja toimittaa rakennustarkastustoimistoon seuraavat asiakirjat, jotka ennen töiden aloittamista tulee olla hyväksyttyjä.Vesi- ja viemärisuunnitelman (Kvv) teettää liittyjä LVI-suunnittelutoimistolla, yksityisellä suunnittelijalla tai tekee itse. Kvv-suunnitelman tulee sisältää seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

 • Kvv-työnjohtajan hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennuksen valvojaksi. (Lomake no: 6658 saa rakennustarkastustoimistosta.)
 • 2 sarjaa, kiinteistöä koskevat täydelliset ulkopuolisia vesi- ja viemärijohtopiirustuksia, mittakaavassa 1:500 tai 1:200
 • 2 sarjaa, rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäripiirustuksia, mittakaavassa 1:50 sekä linjapiirustus
 • hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen, varsinkin haja-asutusalueella. (Lomake no. 6650 saa rakennustarkastustoimistosta.)

Liittyjälle toimitetaan hyväksyttynä yksi (1) sarja kyseisiä asiapapereita takaisin.

 

Vesi- ja viemäriliittymissopimus lähetetään liittyjälle suunnitelmien hyväksymisen jälkeen kahtena (2) kpl:na, joista toisen liittyjä palauttaa allekirjoitettuna vesilaitoksen asiakaspalveluun joka arkistoidaan Ulvilan Vesilaitokselle.

Tulosta Alkuun


Kiinteistön omistajan vaihdos

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Ulvilan Vesilaitokselle pikaisesti

 • puhelimella vesilaitoksen toimistoon numeroon 02-677 4632
 • tai tulemalla käymään toimistolla osoitteessa Loukkurantie 1, VANHA-ULVILA
 • sähköpostilla osoitteeseen elise.hurri(at)ulvila.fi
 • kirjoittamalla tavallisella postilla osoitteeseen Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA
 • kaavakkella internetissä

 

Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • vesimittarin lukema omistajan vaihtuessa, (siis vanhan omistajan loppulukema, jonka vanha ja uusi omistaja yhdessä toteavat)
 • vanhan omistajan loppulaskutus-osoite
 • uuden omistajan nimi ja laskutusosoite
 • jos ilmoittajalla on tietoa taloon muuttavien henkilöiden lukumäärästä, hän voi kertoa sen uuden omistajan arviolaskutusta varten
 • ilmoittajan puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

 

Tulosta Alkuun

päivitetty 12.1.2011