Palvelut / Sivistyspalvelut / Kirjastopalvelut / Kirjastonkäyttäjän opas
 
 

Kirjastonkäyttäjän opas

 

Kirjastokortti
Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka todistaa henkilöllisyytensä ja ilmoittaa henkilötunnuksensa lainaajarekisteriä varten. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen.  Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. 

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortin omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Alle 15-vuotiaan lainoista vastaa huoltaja tai takaaja. Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa.

Kirjasto voi hyväksyä lainauskortiksi myös Porin kaupunkikortin, jonkin toisen kirjaston kirjastokortin tai muun viivakoodilla varustetun henkilökortin.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen Internetin välityksellä omiin asiakastietoihinsa tai asioidessaan automaateilla. Tunnusluvun saadakseen asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan lainaustapahtuman yhteydessä. Mikäli kirjastokortti katoaa, asiakas on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta siihen asti, kunnes hän ilmoittaa kirjastoon kortin katoamisesta ja kortti on kuoletettu.


Nimen- ja osoitteenmuutokset täytyy ilmoittaa kirjastoon mahdollisimman pian

Tunnusluku
Kirjaston aineistorekisteristä voi Internetin kautta tehdä tiedonhakuja. Kirjastokortin haltija saa myös halutessaan tunnusluvun, jolla pääsee katsomaan omia lainojaan, uusimaan niitä sekä tekemään varauksia. Lainausautomaatin käyttö edellyttää myös tunnuslukua. Tunnusluvun saa kirjastossa henkilökohtaisesti käymällä; tällöin täytyy esittää henkilöllisyystodistus ja kirjastokortti. Tunnusluku on maksuton.

Lainaus ja palautus
Kirjastokortti on aina esitettävä lainattaessa. Lainaaja saa lainoistaan kuitin, josta näkyy eräpäivä, joten se on hyvä säilyttää. Myös palautuksista saa pyydettäessä kuitin.
Yhdellä asiakkaalla saa olla kerrallaan enintään 150 lainaa, joista enintään 50 CD- tai LP-levyä, 30 DVD-levyä ja 10 bluray-levyä.

Lainattu aineisto tulee palauttaa kirjastoon viimeistään eräpäivänä. Lainat voi palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon. Laina-aika päättyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Kirjaston aukioloajan jälkeen tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Myöhästyneestä aineistosta peritään maksu.

Laina-ajat
Kirjojen, cd-romien ja musiikki-cd-levyjen laina-aika on 28 vrk. DVD-levyjen ja lehtien laina-aika on 14 vrk.

Lainojen uusiminen
Laina-aikaa voi jatkaa, ellei aineistoon ole varauksia. Lainat voidaan uusia korkeintaan 8 kertaa.
Lainan uusiminen onnistuu myös puhelimitse, puh. (02) 6774 681 tai Internetin kautta kirjaston kotisivulta.
Internetin kautta uusimiseen tarvitaan tunnusluku, jonka saa kirjaston lainaustoimistosta.

Varattu aineisto
Varatun aineiston voi noutaa haluamastaan kirjastopisteestä.  Aineisto pidetään varattuna 7 päivää saapumisilmoituksen postituspäivästä tai kirjaston ollessa suljettuna seuraavaan aukiolopäivään saakka. Varatun aineiston saapumisilmoitus on mahdollista saada kirjeenä, sähköpostina tai tekstiviestinä


Kopiointi
Pääkirjastossa on asiakaskäyttöön tarkoitettu kopiokone. Kopioiden hinnat 0,50 €/kpl.  


Tutkijanhuoneet
Tutkijanhuoneiden ajanvaraukset: (02) 6774 681


 
Perittävät maksut ja korvaukset
(Kirjastolautakunnan päätös)
Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittämisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta, erääntyneiden lainojen perimiskuluista, kirjastokortin uusimisesta, osasta kaukopalvelua, jäljenteistä ja tulosteista. 

Myöhästymismaksut
Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen.

Kaikki aikuisten aineisto 0,25€ /laina/kalenteripäivä, enintään 7 €/laina.

Lasten- ja nuortenosaston myöhästyneistä lainoista peritään vain huomautuskulut.

Aineiston myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeintaan 10 €. Maksujen ylitettyä tämän rajan asiakas ei voi lainata ennen kuin kaikki maksut on maksettu.

1. huomautus  lähetetään viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 1,50 €.
HUOM! Mikäli aineistoon on varaus, 1.muistutus lähtee heti eräpäivän jälkeen.

2. huomautus  lähetetään 4 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 3 €.

Lasku lähetetään 8 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään laskutuslisää 12 €. Laskutuslisä sisältää 1. ja 2. huomautuksen huomautusmaksut.  Lasku on perimiskelpoinen.

Varausmaksut

Varaus Satakirjastojen aineistoihin on maksuton. Noutamatta jätetystä varauksesta peritään 1 €:n maksu.

Kaukopalvelumaksut
Kaukopalvelun asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt lainaaja.

  • kaukolainatilaus kotimaasta: 8 € / tilaus
  • (asiakkaalle ei tule tilausmaksun lisäksi muita kuluja)
  • kaukolainatilaus Pohjoismaista: 15 € / tilaus
  • kaukolainatilaus muualta: 30 € / tilaus
  • jäljennetilaus: 8 €, jäljennöksistä veloitetaan lisäksi lähettäjäkirjaston määräämä maksu


SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Satakirjastot on 17 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa.

KÄYTTÖ- JA LAINAUSOIKEUS
Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston palveluja ja yleisötiloja.

Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty vastuuhenkilö. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen Internetin välityksellä omiin lainaustietoihinsa tai asioidessaan automaateilla. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan.

KÄYTTÄJÄN TIETOSUOJA
Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen. Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan aina lainaustapahtuman yhteydessä.

KÄYTTÄJÄN VASTUU
Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamallaan kortilla lainatusta aineistosta.

Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku; lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

LAINAUS, LAINOJEN UUSIMINEN JA VARAAMINEN
Yleinen laina-aika on neljä (4) viikkoa.
Poikkeukset yleisestä laina-ajasta: lehdet sekä DVD-levyt kaksi (2) viikkoa. Kirjasto voi määrätä muitakin laina-aikoja harkintansa mukaan.

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan.

Kirjastonkäyttäjällä voi olla yhtä aikaa korkeintaan 150 lainausta, joista enintään 50 CD-levyä, 30 DVD-levyä ja 10 bluray-levyä.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja.

Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa, mikäli niihin ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai Internetin kautta.

Kirjaston aineistoa voi varata. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai Internetin kautta.

MAKSUT JA AINEISTON KORVAAMINEN
Kirjastojen aineiston käyttö kirjastossa ja lainaaminen on maksutonta. Maksullista on
- varauksen noutamatta jättäminen
- kaukolainaus
- uusi kirjastokortti kadonneen tilalle.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

Kukin kunta päättää erikseen kirjastossa perittävistä maksuista.

Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta ja perinnästä vastaa aineiston omistava kirjasto.

LAINAUS- TAI KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYS
Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä
- lainat palauttamatta tai
- maksut maksamatta
Lainausoikeuden saa takaisin
- palauttamalla tai korvaamalla lainat ja
- maksamalla kertyneet maksut

Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on yli 10 euroa.

Osittainen tai täydellinen käyttökielto tai käyntikielto on seurauksena
- kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta
- kirjaston toiminnan ja asiakkaiden häiritsemisestä

Käyttö- tai käyntikiellon määrää kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kielto annetaan vähäisemmissä tapauksissa suullisesti, muuten kirjallisesti. Ennen kiellon antamista osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

KAUKOPALVELU
Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelusta peritään maksu ja asiakkaalla tulee olla lainausoikeus.

VOIMASSAOLO
Jokainen Satakirjastoihin kuuluvan kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava luottamuselin on hyväksynyt nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2010 lähtien.


Kirjastojen henkilökunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

 

 

 

 

Tästä sivusta vastaa jh, päivitetty 2.3.2018