Info

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus


Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hankkeen toteuttamista ohjaava, "mahdollistava puitelaki" tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.
Kaikki kunnat jättivät 31.8 mennessä valtioneuvostolle puitelain edellyttämät suunnitelmat rakenteiden uudistamisesta ja palvelujen järjestämisestä. Lisäksi kaupunkiseudut laativat suunnitelmat seudullisen yhteistyön lisäämisestä.

Paras-hanke on pitkäjänteinen prosessi, joka etenee suunnitelmista toteutukseen. Edelleen on odotettavissa lisää uudistuksia mm. meneillään olevista monista kuntaliitosselvityksistä.

On tärkeää, että uudistustyö etenee kunnissa määrätietoisesti ja hallitusti. Kuntaliitoksia ja yhteistoiminta-alueita koskevien ratkaisujen jälkeen kunnissa on suuntauduttava palvelurakenteiden, tuotantotapojen ja prosessien kehittämiseen palvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.
Paras-hankkeen internetsivuilla kerrotaan puitelain sisällöstä ja seurataan uudistuksen etenemistä. Kuntien edustajat voivat kysyä Kuntaliitolta puitelaista ja Paras-hankkeesta.

PARAS-hankkeen etenemisen Ulvilassa näet tästä linkistä (päivitetty 10.6.2008)

Ministeriön kanssa käytyjen palaverien muistiotTyövälineitä Paras-uudistajille - tarjoaa toiminnallisia keinoja kunta- ja palvelurakenteiden uudistajille.

Tästä sivusta vastaa Ari Kokko, päivitetty 28.4.2010