Info


Eduskuntavaalin 2019 tarkistetun tuloksen näet tämän linkin kautta


Vaalit 2019 Ulvilassa

Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan 26.5.2019. Vaaleissa valitaan Suomesta Euroopan parlamenttiin 14 jäsentä.

Vaalin äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

  äänestysalue äänestyspaikka äänestyspaikan käyntiosoite
1 Vanhakylä Vanhankylän koulu Isännänpolku 2
2 Harjunpää Harjunpään koulu Katinhännäntie 17
3 Kirkonseutu Kaupungintalo Loukkurantie 1
4 Friitala Ulvilan lukio Lääkärinpolku 4
5 Pitkäranta  Ulvilan yhteiskoulu Kaarinantie 4
6 Kullaa Koskin koulu Koskitie 2
 

Vaalipäivänä äänestäminen on mahdollista ainoastaan äänioikeutetulle postitse toimitetussa ilmoituskortissa merkityssä äänestyspaikassa.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi henkilökortti, ajokortti tai passi.

Äänestyspaikat ovat avoinna äänestystä varten vaalipäivänä kello 9 - 20.


Ennakkoäänestys:

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysajanjakso on 15. – 21.5.2019. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Ulvilassa ovat seuraavat:

  • Pääkirjasto, os. Koulukuja 2, 28400 Ulvila, jossa ennakkoäänestys tapahtuu 15.5. – 17.5.2019 kello 10 - 19 ja 18.5. – 19.5.2019 kello 10 - 16 sekä 20.5. – 21.5.2019 kello 10 - 20.
  • Kullaan kirjasto, os. Harjulantie 114 G, 29340 Kullaa, jossa ennakkoäänestys tapah-tuu 15.5.2019 kello 13 - 19, 16.5.2019 kello 9 - 16, 17.5.2019 kello 13 - 16, 18.5.2019 kello 10 - 14, 20.5.2019 kello 13 - 19 ja 21.5.2019 kello 15 - 19.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon oman valintansa mukaan missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.


Kotiäänestys:

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen omaishoitaja.
Kotiäänestykseen haluavan on tehtävä siitä ilmoitus viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16 joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Ulvilan keskusvaalilautakunnan osoite on Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila ja puhelin 040 5328 847.

Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta (vaalilomake nro 14; liite10). Ilmoittautujan on allekirjoitettava kirjallinen ilmoitus. Mikäli ilmoituksen tekee äänestäjän puolesta hänen valitsemansa henkilö, myös tämä voi allekirjoittaa ilmoituksen.

Kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava:

1)   äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, milloin ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;

2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän  ilman  kohtuuttomia  vaikeuksia  pääse  äänestys  eikä  ennakkoää-nestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä vaalilain 54 §:ssä tarkoitettu äänestäjän valitsema henkilö; sekä

4) kotiäänestäjän omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta, jos myös omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

 


 

Vaalien linkit: 

Tästä sivusta vastaa TF, päivitetty 18.4.2019