Info

Presidentinvaali 2018

Valtioneuvoston kuulutus

tasavallan presidentin vaalin tuloksesta

Valtioneuvosto on vaalilain (714/1998) 138 §:n 2 momentin nojalla antanut seuraavan kuulutuksen:
Helsingin vaalipiirilautakunta on 30 päivänä tammikuuta 2018 vaalilain (714/1998) 138 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 247/2002, vahvistanut 28 päivänä tammikuuta 2018 toimitetussa tasavallan presidentin vaalissa koko maassa kullekin ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen määrän ja vaalissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä ilmoittanut ne oikeusministeriölle seuraavasti:

Ehdokkaan       Ehdokas                                      Äänimäärä
numero

2                          Kyllönen, Merja                           89 977
                            Euroopan parlamentin jäsen, Suomussalmi
3                          Haavisto, Pekka                         371 254
                             kansanedustaja, Helsinki
4                          Vanhanen, Matti                          122 383
                             valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja, Nurmijärvi
5                          Huhtasaari, Laura                      207 337
                            kansanedustaja, kasvatustieteiden maisteri, Pori
6                          Haatainen, Tuula                        97 294
                             valtiotieteen maisteri, kansanedustaja, Helsinki
7                          Väyrynen, Paavo                         185 305
                            valtiotieteiden tohtori, dosentti, Helsinki
8                          Niinistö, Sauli                           1 875 342
                             varatuomari, Espoo
9                          Torvalds, Nils                               44 776
                            Euroopan parlamentin jäsen, Helsinki

                            Annettujen äänten kokonaismäärä on 2 993 668
———

Valtioneuvosto on 30 päivänä tammikuuta 2018 todennut vaalilain 138 §:n 2 momentin nojalla, että ehdokkaista varatuomari Sauli Niinistö on koko maassa saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä ja että hänet siten on perustuslain 54 §:n 2 momentin nojalla valittu
tasavallan presidentiksi kuuden vuoden toimikaudeksi, joka perustuslain 55 §:n 1 momentin mukaan alkaa 1 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen


Vaalin tulossivut: 

Tästä sivusta vastaa TF, päivitetty 31.1.2018