Palvelut / Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta
 
 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan osalta, huolehtia kaupungin tiehallinnosta ja osaltaan liikenneolojen kehittämisestä kaupungissa sekä jäljempänä mainituista muista tehtävistä. Tekninen lautakunta toimii kaupungin tielautakuntana. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kunnallisena liikelaitoksena toimiva vesilaitos. Lautakunnan tehtävänä on valvoa sen toimintaa sekä sen talouden ja organisaation kehittämistä, ohjata ja valvoa sen suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä.

Tarkemmat määräykset lautakunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta on annettu kaupungin johtosäännössä.

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh. 0400 - 134 633

puheenjohtajaAlbrecht Mikael, etunimi.sukunimi@ulvila.fi    
varapuheenjohtajaSaari Heikki, etunimi.sukunimi@ulvila.fi    
jäsenItkonen Tuija, etunimi.sukunimi@ulvila.fi    
jäsenLaine-Santanen Päivikki, hoitaja Lisätiedotetunimi.sukunimi@ulvila.fi    
jäsenNaukkarinen Santtu, muurari / kunnossapitoasentaja Lisätiedot0401627489    
jäsenTalvitie Anna, etunimi.sukunimi@ulvila.fi    
jäsenTuomola Juhani, etunimi.sukunimi@ulvila.fi    
Tästä sivusta vastaa Juha Hjulgren, päivitetty 13.3.2018