Palvelut / Varhaiskasvatuspalvelut / Perhepäivähoitoa kaupungin eri alueilla
 
 

HOITOA JA HELLYYTTÄ KODIKKAASTI  PIENRYHMÄSSÄ!

>> Perhepäivähoidon Peda.net-sivulle tästä <<

Eri puolilla Ulvilaa toimii keskimäärin 20 omassa kodissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa sekä neljä ryhmäperhepäiväkotia. Perhepäivähoidon piirissä on vuosittain noin 85 lasta.

Perhepäivähoidossa lapset ovat kiinteästi mukana hoitopäivän arjessa tuttujen kavereiden ja hoitajan kanssa. Pieni ryhmä antaa hyvät mahdollisuudet lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja  kiinteään yhteistyöhön vanhempien ja hoitajan välillä. Leikille annetaan perhepäivähoidossa paljon tilaa. Sen kautta lapsi oppii jäsentämään kokemuksiaan, harjoittelemaan ja kehittämään taitojaan sekä olemaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Perhepäivähoidon eri muodot:

  • perhepäivähoitajan kotona tapahtuva hoito
  • kolmiperhehoito, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa hoitaen 2-4 perheen lapsia
  • lapsen kotona tapahtuva hoito, jota myönnetään harkinnanvaraisesti
  • ryhmäperhepäivähoito, jossa kolme hoitajaa hoitaa keskimäärin 12 lasta

Katso perhepäivähoidon vastaavien nimet alueeltasi.

Tästä sivusta vastaa Mari Södergård, päivitetty 6.2.2017