Palvelut / Vapaa-aikapalvelut / Vapaa-aikalautakunta
 
 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueena on kaupunkilaisten omaehtoisten ja järjestöjen vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien edistäminen. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on huolehtia nuoriso- ja liikuntatoimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Vapaa-aikalautakunta huolehtii myös raittiustyölain (828/1982) 4 §:n mukaisista tehtävistä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia päätöksen toimeenpanosta.

Tarkemmat määräykset lautakunnan tehtävistä ja ratkaisuvallasta on annettu lautakunnan johtosäännössä.

Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii vapaa-aikakoordinaattori Markku Nevala, puh. 677 4706.

yhteystietoja ei löytynyt!

Tästä sivusta vastaa A.Kokko, päivitetty 17.1.2013