Info / Yleistä / Kaupunginjohtajan tervehdys
 
 

KESÄTYÖPAIKKAHAKEMUS 2018

Kesätöihin Ulvilan kaupungille voivat hakea vuosina 1998-2002 syntyneet koululaiset ja opiskelijat

NUORTEN KESÄTYÖHAKEMUS

Hakemus tehdään netissä osoitteessa: www.ulvila.fi/kesatyohakemus
tai TÄSTÄ LINKISTÄ

Hakemusaika

Hakuaika päättyy sunnuntaina 11.3.2018

Edellytykset

Nuori voi hakea kesätyötä, mikäli hän on syntynyt 1.1.1998 - 31.12.2002.
Sama henkilö voidaan palkata ainoastaan yhtenä kesänä Ulvilan kaupungin kesätöihin

Työpaikat

Kaupungin tarjoamat kesätyöpaikat ovat suurimmissa työyksiköissä

 • Arkistointi- ja inventointityö
 • IT-tietotekniikka
 • Keittiötyö
 • Kiinteistönhoito
 • Kirjastotyö
 • Leiriohjaus
 • Liikuntapaikkojen hoito
 • Matkailuneuvonta
 • Puistotyö
 • Päiväkotityö
 • Siivoustyö

Valinta

Valinnan suorittaa kyseisen osaston esimies perjantaihin 6.4.2018 mennessä. Valituille henkilöille ilmoitetaan kirjeitse viimeistään perjantaina 13.4.2018

Tiedustelut

Ulvilan kaupunki
Leena Sasi, puh. 02 6774 604, sähköposti: leena.sasi@ulvila.fi


YRITYSTEN JA YHDISTYSTEN KESÄTYÖPAIKKATUEN HAKEMINEN

 

Sinä 16 - 20 vuotias nuori, avaa oheinen tiedote jossa annetaan tietoa yrityksille ja yhdistyksille kaupungin kesätyöpaikkatuesta. Ole rohkeasti yhteydessä yrityksiin ja yhdistyksiin! Ota mukaan tai lähetä alla oleva tiedote hakemaasi työpaikkaan.
 
Tiedotteessa kerrotaan kesätyöpaikkatuen maksamisen keskeiset ehdot.

Huom. Työnantaja voi löytyä myös muualta kuin Ulvilasta. 


TIEDOTE YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKATUEN HAKEMISESTA

Ulvilan kaupunki tukee yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöpaikkojen järjestämisessä ulvilalaisille koululaisille ja opiskelijoille.

Tuki

Tukea maksetaan enintään neljältä viikolta ja korkeintaan 400,00 €/nuori. Mikäli työsuhde kestää vähemmän kuin neljä viikkoa, maksetaan tuki kesätyöpaikan pituuden suhteessa.

Hakuaika

8.2 - 31.5.2018

Edellytykset

Työntekijä on syntynyt 1.1.1998 - 31.12.2002 välisenä aikana ja hän on ulvilalainen nuori. Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi viikkotyöaika ja tuntipalkka.

Työaika

Työaika on vähintään 30 h / vko.

Palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan harjoittelijan palkkaa, joka määräytyy ao. alan työehtosopimuksen mukaisesti.

Tuen saaminen

Yritykselle lähetään kirjallinen ilmoitus tuen myöntämisestä.

Menettely

Hakulomake täytetään internetistä osoitteessa: www.ulvila.fi/kesatyopaikkatuki 
Tukihakemukset käsitellään siinä järjestyksessä, kuin ne ovat saapuneet. Vuonna 2018 kesätyöpaikkatukea maksetaan yrityksille ja yhdistyksille noin 50 nuoren palkkaamiseen. Tilitys/tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päätyttyä. Tätä varten tarvitaan palkkatodistus ja työnantajan pankkiyhteystiedot, jotka lähetetään. osoitteeseen:

Ulvilan kaupunki
Leena Sasi, puh 02 677 4604, sähköposti leena.sasi@ulvila.fi
PL 77
28401 Ulvila

 • Linkki kesätyöpaikkatuki-lomakkeeseen myös tästä
Tästä sivusta vastaa A.K., päivitetty 8.2.2018