Talous ja hallinto / Kuulutukset

Kuulutukset

 
24.4.2017 KUULUTUS (MRA 93)

Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.2.2016 4 Harjunpään asemakaavan (laajennus) ja asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelin 16 tontteja 1-18, kortteleita 17 ja 18, korttelin 19 tonttia 1, maa- ja metsätalousalueita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueita sekä katuja Katinhännäntie (osa), Kivipellontie (osa), Paavonpolku, Nummenkuja ja Loukkulantie.

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 17/0080/1 6.3.2017 hylännyt valtuuston päätöstä koskeneen valituksen.

Kaupunginvaltuuston päätös on näin ollen lainvoimainen tällä kuulutuksella.


Ulvilassa 25.4.2017
Ulvilan kaupunginhallitus

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

21.4.2017 ILMOITUS RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSISTÄ

Rakennus- ja toimenpidelupia.

Lisätiedot alla olevasta linkistä.

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/kuulutus_21042017.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

13.4.2017 KUNTAVAALIEN 2017 TULOKSET

Keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 pitämässään kokouksessa määrännyt ja vahvistanut kuntavaalien 2017 tulokset.

Pöytäkirja liitteineen ja valitusosoituksineen on luettavissa alla olevasta linkistä.

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/Keskusvaaliltk_12042017.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

7.4.2017 LUONNOS RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ

Ympäristölautakunta 4.4.2017 16

Ulvilan ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan rakennusjärjestysluonnoksen ja on päättänyt asettaa sen

nähtäville 7.4. 8. 5 2017 väliseksi ajaksi sekä pyytää lausunnot luonnoksesta (MRL 62).

Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä kaupungin nettisivuilla sekä rakennusvalvontatoimistossa ja siihen saa jättää muistutuksia / huomautuksia / mielipiteitä koko rakennusjärjestyksen uusimisprosessin ajan kirjallisesti.

Muistutukset osoitteeseen
Ulvilan kaupunki / Rakennusvalvonta
PL 77
28401 Ulvila

tai sähköisesti
mirja.rantanen@ulvila.fi


Lisätiedot alla olevasta linkistä.

http://www.ulvila.fi/asiakirjat/pub/Rakennusjarjestysluonnos_07042017.pdf

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun

5.4.2017 SUUNNITTELUTARVERATKAISUA/POIKKEAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS 5.4.2017 (MRL 198 2 mom)

Kaupunginhallitus 27.3.2017 57

Ulvilan kaupunginhallitus antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisusta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä
Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolla.

Päätösten antopäivä: 6.4.2017

Hakija: Tuukka ja Hanna Hakala

Rakennuspaikka (kylä, tila ja Rnro): Peltoniemi RN:o 8:94.

Hakemus: Omakotitalo ja talousrakennus

Päätös: Kaupunginhallitus myöntää suunnittelutarveluvan päätöksessään mainituin ehdoin.Päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella, valitusaika on 30 pv. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.7.2015.

Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus
PL 32, Yliopistonkatu 34
20101 TURKU

Lähetä Sähköpostilla Tulosta Alkuun