Palvelut / Varhaiskasvatuspalvelut / Päivähoitoon hakeminen
 
 

Päivähoitoon hakeminen

Kokopäivähoidon osalta Ulvilassa on jatkuvan haun menettely.
Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kunnallisessa kokopäivähoidossa jo olevien lasten hoito jatkuu siihen asti, että päivähoitopaikka erikseen irtisanotaan. Mikäli päivähoitopaikkaan halutaan muutosta, sitä haetaan uudelleen päivähoitohakulomakkeella.


Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen


Varhaiskasvatuslain muutokset astuvat voimaan 1.8.2016. Laki takaa kaikille lapsille oikeiden varhaiskasvatukseen 20h/vko. 

1) Oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20t/viikossa
Kun toinen vanhemmista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. 
2) Oikeus harkinnanvaraiseen 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen  

Kun toinen vanhemmista on kotona, voi 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 tai 30 tuntia viikossa. Laajempi oikeus myönnetään ensisijaisesti määräajaksi.

Jos lapsen harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen tarve on laajempi kuin 20 tuntia, perheen tulee tehdä kirjallinen hakemus laajemmasta hoidontarpeesta ja toimittaa se varhaiskasvatuksen aluejohtajalle. 

Hakemus alla olevassa linkistä.


Päiväkotien esiopetukseen ja osapäivähoitoon haetaan vuosittain helmi-huhtikuussa. Hakuajasta ilmoitetaan erikseen paikallisissa lehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Päätökset valinnoista ilmoitetaan kesäkuun loppuun mennessä. 
Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa sekä Kaasmarkun ja Koskin  kouluilla.

Päivähoidon toimintakausi alkaa aina elokuun alussa ja esiopetus koulun alkamisajankohdan mukaan.

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Sähköisessä asioinnissa voi perhe hakea lapselle päivähoitopaikkaa, ilmoittaa lapsen esiopetukseen, muuttaa yhteystietojaan, antaa suostumuksensa korkeimpaan maksuun, antaa hoitopaikkaan lapsen poissaolo- ja hoitoaikatietoja sekä irtisanoa hoitopaikan. Maksulaskurilla voi tehdä arvion tulevasta päivähoitomaksusta.(maksulaskuri käyttää 1.8.2014 mukaista päivähoitomaksua)


Toivomme, että käytätte ensisijaisesti sähköistä päivähoitohakemusta.

Palvelut, jotka eivät vaadi tunnistautumista:

Uusille asiakkaille tarkoitettuja palveluita ovat sähköinen hakemus ja maksulaskuri. Näiden avulla voit tehdä:

- päivähoitohakemuksen.
- esiopetukseen ilmoittautumisen.
- arvion perheen päivähoitomaksusta.

Palvelut, jotka vaativat tunnistautumista:

Palvelun käyttäminen vaatii omilla pankkitunnuksilla tunnistautumista. Lisäksi palvelut edellyttävät nykyistä tai aikaisempaa päivähoitoasiakkuutta, jolloin perheen tiedot ovat valmiina varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmässä.
Täällä voit tunnistauduttuasi tehdä:

- päivähoitohakemuksen
- esiopetukseen ilmoittautumisen
- siirtohakemuksen hoitopaikan vaihtamisesta.
- puhelin ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen.
- arvion perheen päivähoitomaksusta
- korkeimman päivähoitomaksun hyväksymisen, jolloin ei tarvita tulotietoja.
- päivähoitopaikan irtisanomisen.
- esiopetuspaikan irtisanomisen kesken vuotta.
- ilmoittaa hoitopaikkaan lapsen poissaolot.
- ilmoittaa hoitopaikkaan lapsen suunnitellut hoitoajat.

Hakulomakkeita saa päiväkodeista Hakulomakkeen voi myös tulostaa alla olevasta linkeistä:

Tästä sivusta vastaa Arja Kevätsalo, päivitetty 27.2.2018