Palvelut / Tekniset palvelut / Vesilaitos / Maksut ja taksat
 
 

Vesilaitoksen taksat 2014 10.4.2014 Adobe Acrobat  Microsoft Word  Microsoft Excel 
Vesijohtoverkoston rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä laadultaan normit täyttävän talousveden toimittamisesta sekä jätevesien ja sadevesien viemä-röinnistä ja puhdistamisesta kaupunki perii vesimaksua, jätevesimaksua ja muita maksuja tämän taksan mukaisesti.