Etusivu

Vammaisneuvosto

Ulvilassa Vammaisneuvosto on toiminut siitä asti kuin se virallistettiin Vammaispalvelulaissa 1987.
Neuvostoon kuuluu kuusi vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä ja Ulvilan kaupunginhallitusta. Lisäksi mukana on yksi virkamiesjäsen. Ulvilan Vammaisneuvosto kuuluu myös Valtakunnalliseen Vammaisneuvostoon (Vane).
 
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa. Tavoitteena on myös edesauttaa vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.
 
Vuonna 2010 on erityisenä vaikuttamisen kohteena ollut esteettömyyden varmistaminen Ulvilan Hansa-keskuksessa. On haluttu varmistaa vammaisten pääsy palvelujen käyttäjiksi. Ulvilan kaupungin rakennusviranomaiselle toimitettiin esteettömyydestä tehty kartoitus Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa ja asiaan liittyvä kirjamateriaali Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle.

Ulvilan kaupungin vammaisneuvoston jäsenet vuonna 2017-2019.

Puheenjohtaja:  Saini Lepistö
Lattomerentie 349, 28400 Ulvila
gsm. 0400 532 413
S-post. saini.lepisto@gmail.com
Edustaa: Suomen Kuurosokeat ry.

Sihteeri: Mervi Talvitie
Haukankuja 2. 29310 Kaasmarkku
Edustaa: Porin Seudun Ms-yhdistys ry
P. 050-520 6676
mervi.talvitie@dnainternet.net

Sirpa Haapala
Vannekuja 15, 28220 Pori
Edustaa:  Polioinvalidit ry, Satakunnanosasto
gsm. 040 774 260
S-post.sirpa.haapala@dnainternet.net

Jarmo Heinäluoto
Pohjolantie 9 C 12, 28400 Ulvila
Edustaa: Satakunnan Näkövammaiset ry.
gsm.0400 638 129
S-post.jarmo.tuula.heinaluoto@gmial.com

Eila Tuulinen
Kaivopolku 6, 28400 Ulvila
Edustaa: Ulvilan seudun Invalidit ry.
gsm.  040 572 7666

Varapuheenjohtaja: Päivikki Laine-Santanen
Niemeläntie 5 as. 1, 2850 Vanha-Ulvila
Edustaa: Ulvilan kaupunginhallitusta
gsm. 044 707 4136  /  040 865 675
S-post.paivikki.laine@dnainternet.net

Päivikki Laine-Santasen varajäsen:
Ulvilan kaupunginhallituksesta: Pekka Tuori
                                                                      
Salla-Tuulia Hämäläinen
Edustaa: Porin perusturvakeskusta
gsm. 044 7016 685
Söpst. salla-tuulia hamalainen@pori.fi

Salla-Tuulia Hämäläisen varajäsen:
Porin perusturvakeskusta: Marinella Virta
S-post. marinella.virta@pori.fi

 

 

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

 

 


 

 

Tästä sivusta vastaa Kokko Ari, päivitetty 4.3.2019