Palvelut / Varhaiskasvatuspalvelut
 
 

TERVETULOA ULVILAN VARHAISKASVATUKSEN  ETUSIVULLE

Varhaiskasvatus tukee lasta ja perhettä lapsen hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa: tärkeissä varhaislapsuuden hetkissä.
Varhaiskasvatuksen sivulta pääset tutustumaan ulvilalaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin, maksuihin ja tukiin. Voit täyttää sähköisesti päivähoitohakemuksen tai tulostaa sen aktiivisena lomakkeena.


18.11.2016

Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen laatukysely

Hyvät lasten vanhemmat! Tervetuloa kehittämään kanssamme Ulvilan varhaiskasvatuspalveluja  ja tekemään lapsenne päivistä entistäkin laadukkaampia. Pyydämme, että osallistutte kyselyyn arvioimalla toimintaamme.

Ulvilan kaupungin varhaiskasvatusta koskeva laatukysely toteutetaan  ajalla 21.11.-17.12.2016 Linkki kyselyyn löytyy Ulvilan kaupungin internetin pääsivulla kohdassa Ajankohtaista.

Toivomme, että otatte lapsenne mukaan kyselyyn vastaamiseen niiltä osin, kuin se on mahdollista. Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys tule näkyviin. Jos johonkin yksikköön on vähän vastauksia, vastaukset yhdistetään esim. perhepäivähoidossa alueittain.

Jos perheestänne on useampi lapsi varhaiskasvatuksen piirissä, toivomme teidän täyttävän kyselyn jokaisen lapsen kohdalla erikseen.

Kyselyn tulokset puretaan kaupunkitasolla ja toimintayksiköittäin ja tulokset tulevat olemaan pohjana varhaiskasvatuksen kehittämisessä lapsenne laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi.

Kyselyn tulokset ovat kaupunkitasolla nähtävissä Ulvilan internetsivuilla, josta tiedotamme erikseen.

Jokaisen vastaus on tärkeä! Kiitos osallistumisestanne!

Yhteistyöterveisin  Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuskoordinaattori

Kyselyyn alla olevasta linkistä: VARHAISKASVATUKSEN MAKSUMUUTOKSET

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksen vuoksi asiakasmaksut nousevat valtakunnallisesti 1.8.2016 alkaen.
Tällä hetkellä korkein mahdollinen täysi hoitomaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa. Maksuun vaikuttavat perheen koko ja perheen tulot. Valtakunnallinen asiakasmaksulainuudistus voi tehdä muutoksia hintoihin syksyn 2016 aikana.ULVILAN KAUPUNGIN LINJAUS VARHAISKASVATUSOIKEUDESTA 1.8.2016 ALKAEN.

Uuden lain mukaan lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Tämä oikeus säilyy myös vanhemman työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan.
Muussa tapauksessa lapsella on uuden lain mukaan 1.8. alkaen oikeus varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä tai 84 tuntia kuukaudessa.
Jos tarve varhaiskasvatukseen ko. tilanteessa on enemmän kuin 20h/vko, haetaan lisätunteja  hakemuksella, jonka on internetsivuilla kohdassa päivähoitoon hakeminen.

ULVILAN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SÄHKÖINEN ASIOINTI.

Sähköisellä asioinnilla voit hakea päivähoitopaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, hakea koululaisten iltapäivätoimintaan tai laskea maksulaskurilla hoitomaksuarvion.
Asiakkaat voivat myös muuttaa tietojaan, ilmoittaa lapsen poissaoloja yms. suoraan hoitopaikkaan.

Päivähoitoon, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisen linkki


 Liitteet:

Tästä sivusta vastaa Arja Kevätsalo, päivitetty 18.11.2016