Palvelut / Varhaiskasvatuspalvelut
 
 

TERVETULOA ULVILAN VARHAISKASVATUKSEN  ETUSIVULLE

Varhaiskasvatus tukee lasta ja perhettä lapsen hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa: tärkeissä varhaislapsuuden hetkissä.
Varhaiskasvatuksen sivulta pääset tutustumaan ulvilalaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin, maksuihin ja tukiin. Ulvilassa varhaiskasvatusta toteutetaan sekä kunnallisissa, että yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Sivupalkista löydät eri hoitomuodot alueittain. Sivuilla voit täyttää sähköisesti päivähoitohakemuksen tai tulostaa sen aktiivisena lomakkeena.

 


 UUSI!!

UUSI VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAKI TULEE VOIMAAN 1.3.2017

Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttuu 1.3.2017, jolloin voimaan tulee uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Tämän seurauksena osalla perheistä maksut alenevat.
Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen sekä varatun hoitoajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna 290 euroa, jos asiakas ei ilmoita tulojaan.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on uuden lain mukaan enintään 90 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Muutos pienentää kaikkien niiden perheiden kuukausimaksuja, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa ja joiden maksu ensimmäisestä lapsesta on 27 - 289 euroa. Ns. sisarusalennus koskee 1.3.2017 lähtien kaikkia perheitä, ei vain korkeampaa maksua maksavia kuten aiemmin.
Maksuperusteena oleviin tulorajoihin tulee muutoksia 2 ja 3 hengen perheisiin. Osalla maksu alenee. Muun kokoisissa perheissä tulorajat ovat samat kuin ennen. Lisäksi huomioidaan sisarusalennus kaiken kokoisille perheille. Varhaiskasvatuksessa tehdään uudet maksupäätökset kaikille perheille. Tulot lasketaan viimeksi toimitettujen tulotietojen perusteella.

Perheen koko, henkilöä Tuloraja ennen Tuloraja 1.3.2017 Maksu %:a tulorajan ylittävästä tulosta
2 1403 1915 11,5
3 1730 1915 9,4

Uuden lain mukainen korkein maksu tulee maksettavaksi kahden hengen perhekoossa tuloilla 4436,73 euroa/kk ja kolmen hengen perhekoossa tuloilla 5000,10 euroa/kk.
Mikäli asiakas on aiemmin suostunut korkeimman maksun perimiseen ja haluaa, että 1.3.2017 alkaen maksu määrätään tulojen perusteella, tulee tulotiedot toimittaa Opetus- ja kasvatustoimistoon 20.3.2017 mennessä osoitteeseen Loukkurantie 1 28450 VANHA-ULVILA.
 
Tarkemmat maksuohjeet löydät varhaiskasvatuksen maksusivulta.


ULVILAN KAUPUNGIN LINJAUS VARHAISKASVATUSOIKEUDESTA 1.8.2016 ALKAEN

Uuden lain mukaan lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Tämä oikeus säilyy myös vanhemman työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan. Muussa tapauksessa lapsella on uuden lain mukaan 1.8. alkaen oikeus varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä tai 84 tuntia kuukaudessa. Jos tarve varhaiskasvatukseen ko. tilanteessa on enemmän kuin 20h/vko, haetaan lisätunteja  hakemuksella, jonka on internetsivuilla kohdassa päivähoitoon hakeminen.

ULVILAN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SÄHKÖINEN ASIOINTI.

Sähköisellä asioinnilla voit hakea päivähoitopaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, hakea koululaisten iltapäivätoimintaan tai laskea maksulaskurilla hoitomaksuarvion.
Asiakkaat voivat myös muuttaa tietojaan, ilmoittaa lapsen poissaoloja yms. suoraan hoitopaikkaan.

Päivähoitoon, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisen linkki

 


 Liitteet:

Tästä sivusta vastaa Arja Kevätsalo, päivitetty 28.2.2017