Palvelut / Varhaiskasvatuspalvelut
 
 

TERVETULOA ULVILAN VARHAISKASVATUKSEN  ETUSIVULLE

Varhaiskasvatus tukee lasta ja perhettä lapsen hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa: tärkeissä varhaislapsuuden hetkissä.
Varhaiskasvatuksen sivulta pääset tutustumaan ulvilalaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin, maksuihin ja tukiin. Ulvilassa varhaiskasvatusta toteutetaan sekä kunnallisissa, että yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Sivupalkista löydät eri hoitomuodot alueittain. Sivuilla voit täyttää sähköisesti päivähoitohakemuksen tai tulostaa sen aktiivisena lomakkeena.


ULVILAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSTA KOSKEVAN LAATUKYSELYN TULOKSET

Ulvilan kaupungin varhaiskasvatusta koskeva laatukysely toteutettiin ajalla 21.11.-17.12.2016. Kyselyn tulokset purettiin kaupunkitasolla sekä toimintayksiköittäin ja tulevat olemaan pohjana varhaiskasvatuksen kehittämisessä lapsenne laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi. Vastausprosentti oli 19 %. Kiitos vastauksistanne! Oheisesta linkistä pääset katsomaan kyselyn tulokset.

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukyselyn tulokset

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUMUUTOKSET

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksen vuoksi asiakasmaksut nousevat valtakunnallisesti 1.8.2016 alkaen.
Tällä hetkellä korkein mahdollinen täysi hoitomaksu on 1.8.2016 alkaen 290 euroa. Maksuun vaikuttavat perheen koko ja perheen tulot. Valtakunnallinen asiakasmaksulainuudistus voi tehdä muutoksia hintoihin syksyn 2016 aikana.


ULVILAN KAUPUNGIN LINJAUS VARHAISKASVATUSOIKEUDESTA 1.8.2016 ALKAEN

Uuden lain mukaan lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Tämä oikeus säilyy myös vanhemman työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan. Muussa tapauksessa lapsella on uuden lain mukaan 1.8. alkaen oikeus varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä tai 84 tuntia kuukaudessa. Jos tarve varhaiskasvatukseen ko. tilanteessa on enemmän kuin 20h/vko, haetaan lisätunteja  hakemuksella, jonka on internetsivuilla kohdassa päivähoitoon hakeminen.

ULVILAN PÄIVÄHOIDON, ESIOPETUKSEN JA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SÄHKÖINEN ASIOINTI.

Sähköisellä asioinnilla voit hakea päivähoitopaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, hakea koululaisten iltapäivätoimintaan tai laskea maksulaskurilla hoitomaksuarvion.
Asiakkaat voivat myös muuttaa tietojaan, ilmoittaa lapsen poissaoloja yms. suoraan hoitopaikkaan.

Päivähoitoon, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisen linkki


 Liitteet:

Tästä sivusta vastaa Mari Södergård, päivitetty 31.1.2017