Palvelut / Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus / Yleiskaavat
 
 

Yleiskaavat

KESKUSTAAJAMAN YLEISKAAVA

LEINEPERIN OSAYLEISKAAVA

SUOSMEREN OSAYLEISKAAVA

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA
Kaavaehdotuksen 15.5.-19.6.2014 nähtävillä ollut aineisto:

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkennettu ja lisätty aineisto:

KESKUSTAAJAMAN YLEISKAAVAN MUUTOS
luonnos

 

Tästä sivusta vastaa Mikko Nurminen, päivitetty 6.11.2014