Palvelut / Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus / Yleiskaavat
 
 

Yleiskaavat

KESKUSTAAJAMAN YLEISKAAVA

LEINEPERIN OSAYLEISKAAVA

SUOSMEREN OSAYLEISKAAVA

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA

  • yleiskaavakartta ja kaavamerkinnät
  • kaavaselostus
  • liitteet (zip 50 Mt)
  • KESKUSTAAJAMAN YLEISKAAVAN MUUTOS
    luonnos

     

    Tästä sivusta vastaa Mikko Nurminen, päivitetty 29.12.2014