Siirry sisältöön

Kuntavaalit 13.6.2021 (ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021)

Tasavallan Presidentin vahvistama vuoden 2021 kuntavaalien siirtämistä koskeva laki (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on lain nojalla sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa (mukaan lukien kotiäänestys ja laitosäänestys) pidennettiin kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet turvalliseen äänestämiseen paranevat. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa on 26.5.–8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin).

Vaalijärjestelyissä huomioidaan terveysturvallisuus  

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet ohjeet koronaturvallisesta äänestämisestä, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.
 
Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Äänestyspaikat

Äänestyspaikoilla varataan kaksi ensimmäistä tuntia erityisesti riskiryhmien äänestämiseen.

Ulvilan kaupunginhallitus on 29.3.2021 § 71 päättänyt, että vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Ulvilan pääkirjasto ja Kullaan kirjasto, joissa ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

Ulvilan kirjasto

26 – 27.5.2021 klo 10 – 19
28.5.2021 – 30.5.2021 klo 10 – 16
31.5 – 1.6.2021 klo 10 – 19
2.6. – 3.6.2021 klo 10 – 17
4.6.2021 – 6.6.2021 klo 10 – 16
7.6. – 8.6.2021 klo 10 – 20

Kullaan kirjasto

26.5.2021 klo 13 – 19
27.5.2021 klo 9 – 16
28.5.2021 klo 13 – 16
7.6.2021 klo 13 – 19
8.6.2021 klo 15 – 19

Varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                     Äänestyspaikka ja äänestyspaikan katuosoite

1. Vanhakylä                       Kaupungintalo (Loukkurantie 1)
2. Harjunpää                       Harjunpään koulu (Katinhännäntie 17)
3. Friitala                              Ulvilan yhteiskoulu (Kaarinantie 4)
4. Kullaa                               Koskin koulu (Koskitie 2)

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos hänellä  ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Ehdokaslistojen yhditelmä

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistojen yhdistelmän 14.5.2021. Ulvilan kuntavaaliehdokkaat löytyvät tästä.

Aikataulu vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5 – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Ulvilassa laitosennakkoäänestyspaikkoja ovat: Sotehotellit Oy Hoivatar, Attendo Friitalan Palvelukoti Oy:n yksikkö Attendo Friitala ja Attendo Friitalanhovi, vanhainkoti Kullaankoto, terveyskeskuksen sairaala, Antinkartano, asumisyksikkö Olga, palvelukoti Hopeapuisto sekä Esperi Care Oy:n hoivakotiyksiköt.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi ilmoittautua kotiäänestykseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16 (tiistaina 1.6.2021 klo 16). Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua täyttämällä alla oleva kotiäänestyslomake tai soittamalla Ulvilan kaupunginvirastoon, puh. 040 532 8847 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Lomake kotiäänestykseen ilmoittautumista varten

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kirjeäänestys

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu kuntavaalien 2021 osalta aukeaa 18.1.2021.

Lisätietoja kirjeäänestämisestä https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Kuntavaalien ennakkoäänestys ulkomailla

Ennakkoäänestys on mahdollista ulkomailla 2.-5.6.2021. Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat Suomen edustustoissa tai niiden toimipaikoissa 75 maassa. Yhteensä ennakkoäänestyspaikkoja ulkomailla on 108.

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustojen lisäksi suomalaisilla aluksilla, jotka liikkuvat Suomen rajojen ulkopuolella ennakkoäänestysajankohtana.

Kuntavaaleissa äänioikeus on sidoksissa ao. kunnassa asumiseen – siten pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa.

Oikeusministeriöllä on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta.  Vaalit.fi-verkkosivuilla julkaistaan 29.1.2021 lista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

Kuulutus vuoden 2021 kuntavaaleista (uusi vaalipäivä 13.6.2021)

Linkit:

Oikeusministeriön vaalisivut: https://vaalit.fi/etusivu

Kuntaliiton vaalisivut: https://www.kuntavaalit.fi/