Siirry sisältöön

Vuoden 2022 aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toteutetaan 12.1.-18.1.2022 (ke-ti)

Aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Oikeusministeriön tiedotteet ja uutiset vuoden 2022 aluevaaleista:

Oikeusministeriön tiedote 14.12.2021 aluevaaleista

Oikeusministeriön uutinen 21.12.2021. Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistaan 23.12.2021

Oikeusministeriön tiedote 22.12.2021 Varuskunnissa voi jatkossa äänestää laitosäänestyksessä

Oikeusministeriön uutinen 23.12.2021. Näin äänioikeus määräytyy aluevaaleissa

Oikeusministeriön uutinen 29.12.2021. Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Oikeusministeriön tiedote 5.1.2022. Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022

Oikeusministeriön uutinen 7.1.2022. Aluevaaleissa voi äänestää ulkona monessa kunnassa

Oikeusministeriön tiedote 20.1.2022. Aluevaalien tulokset verkossa 23.1.2022 klo 20 alkaen

Vuoden 2022 aluevaalien vahvistetut tulokset verkossa

Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa – Vaalit

Satakunnan hyvinvointialueen ehdokkaat vuoden 2022 aluevaaleissa

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa (SOTE) sekä pelastustoimea koskevassa uudistuksessa Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla, jotka ovat ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Vaalitapa on avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaalit. Vaaleissa on kaikilla yhtäläinen äänioikeus.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien.

Ensimmäiset vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Satakunnan hyvinvointialueella valitaan aluevaaleissa 69 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Hyvinvointialue palvelee koko Satakunnan aluetta, noin 218 500 asukasta (Satakunnan kunnat) ja päättää siitä, miten Satakunnassa saadaan jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimen palveluita. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut späättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään palveluiden järjestämiseen.

Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingin kaupungin alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja laitosäänestyspaikoissa voivat kuitenkin äänestää muiden kuntien aluevaaleissa äänioikeutetut henkilöt.

Tietoa aluevaaleista ja äänestämisestä www.vaalit.fi

Ajantasaiset lait löytyvät Finlex-palvelusta:
– laki hyvinvointialueesta (611/2021),
– laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021),
– vaalilaki (714/1998).

Lisää tietoa aluevaaleista löytyy myös Vaalit aluevaalit

Vaalijärjestelyissä huomioidaan terveysturvallisuus  

Oikeusministeriö valmistelee aluevaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL laativat ohjeet koronaturvallisesta äänestämisestä, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi. OM ja THL on tulossa uudet suositukset vaalijärjestelyiden edetessä.
 
Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana

Äänioikeus

Ääänioikeusrekisteri, äänestyspaikka ja äänioikeusilmoitus

Äänioikeutetun asuinpaikka määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokkaita hän voi äänestää ja missä vaalipäivän äänestyspaikassa hän voi äänestää. Aluevaalien vaalipäivänä 23.1.2022 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Digi- ja väestötietovirasto perustaa jokaista vaalia varten väestötietojärjestelmästä äänioikeusrekisterin. Äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 3.12.2021. Mikäli äänioikeutettu muuttaa 3.12. jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Väestötietojärjestelmää käytetään hyväksi myös ehdokkaiden tietojen tarkistamisessa sekä ehdokasrekisterin perustamisessa. Vaalien yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa Äänestyspaikkapalvelun, jonka avulla on mahdollista hakea kartalta lähin ennakkoäänestyspaikka ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana. Äänioikeusilmoitusten lähetys ja postitus aloitetaan joulukuun aikana. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun. Ensi kertaa äänestäville lähetetään nuorten kirje.

Yhteystietoja

Ennakkoäänestyksen (12.1.2022-18.1.2022) ja varsinaisen vaalipäivän (23.1.2022) äänestyspaikat Ulvilan kaupungissa ovat seuraavat:

Kaupunginhallituksen 11.10.2021 päättämät yleiset ennakkoäänestyspaikat ja –ajat Ulvilassa ovat:


Ulvilan pääkirjasto       

12.1 – 13.1.2022                 klo 10 – 19

14.1.2022                           klo 10 – 16

15. – 16.1.2022                   klo 10 – 14

17.1 – 18.1.2022                 klo 10 – 20

Kullaan kirjasto       

12.1.2022                            klo 13 – 19
13.1.2022                            klo 9 – 16
14.1.2022                            klo 13 – 16

15.1.2022                           klo 10 – 16

17.1.2022                            klo 13 – 19
18.1.2022                            klo 15 – 19

Tiedot kaikista aluevaalien ennakkoäänestyspaikoista löytyvät oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi. Sivuilta voi tarkistaa ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat kotimaassa sekä ulkomailla.

Aluevaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

Kaupunginhallituksen 11.10.2021 päätöksen mukaiset varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat Ulvilassa ovat:

Numero                     Nimi

001    Vanhakylä   Kaupungintalo Loukkurantie 1

002    Harjunpää Harjunpään koulu   Katinhännäntie 17

003    Friitala      Ulvilan yhteiskoulu Kaarinantie 4

004   Kullaa       Koskin koulu Koskitie 2

Laitosäänestyspaikat:

Kaupunginhallitus määräsi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2022 aluevaaleissa seuraavat laitokset: Sotehotellit Oy Hoivatar, Attendo Friitalan Palvelukoti Oy:n yksikkö Attendo Friitala, vanhainkoti Kullaankoto, terveyskeskuksen sairaala, Antinkartano, asumisyksikkö Olga, Hopeaharju Palvelukoti Oy:n Hopeapuisto ja Esperi Care Oy:n hoivakotiyksiköt.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos hänellä  ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Äänestysohjeet: Näin äänestät ennakkoon

Ohje äänestäjälle

Vaalipalvelunumero äänestäjille: 0800 9 4770 (suomeksi) | 0800 9 4771 (svenska)
WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

Palvelunumeroiden aukioloajat 25.10.2021 alkaen:

 • arkisin klo 8−16 

Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.

Monikieliset aluevaalit 2022

Eri kohderyhmille suunnatut vaaliklinikat ovat tärkeässä roolissa oikeusministeriön aluevaalivalmisteluissa.

Tietoa vaaleista jaetaan Monikieliset aluevaalit 2022 -tilaisuuksissa. Monikieliset aluevaalit 2022 -tilaisuuksiin voi ilmoittautua täyttämällä tämän lomakkeen.

Aikataulu vuoden 2022 aluevaaleissa

Aluevaalien tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 14.12.2021 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • tulosten vahvistaminen: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut voivat vuoden 2022 alusta lähtien äänestää laitosäänestyksessä. Vaaleissa toimitetaan jatkossa laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. 

Vaalilain 46 § Ennakkoäänestysoikeus (HE 181/2021 vp)

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai on otettu rangaistuslaitokseen taikka suorittaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavan joukko-osaston varuskunnassa tai Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavassa yksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Suomalaisen laivan henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu saa äänestää ennakolta laivassa sen ollessa ulkomailla. 

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi ilmoittautua kotiäänestykseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16 (eli 11.1.2022 klo 16). Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua täyttämällä alla oleva kotiäänestyslomake tai soittamalla Ulvilan kaupunginvirastoon, puh. 040 532 8847 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Lomake kotiäänestykseen ilmoittautumista varten

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista:

1. Äänestäminen edustustossa. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan. Ennakkoäänestäminen edustustossa toimitetaan suurinpiirtein samalla tavalla kuin ennakkoäänestys kotimaassa.

2. Kirjeäänestys. Ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä   

3. Laivaäänestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta

Aluevaltuutetun opas

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Aluevaltuutetun oppaan, johon on koottu tietoa aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaaleissa ehdolle asettuvien ja aluevaltuutettujen tietolähteeksi ja työn tueksi.

Linkit:

Lisätietoa hyvinvointialueista

Satasoten aluevaalisivut

Uutisarkisto – Vaalit

Oikeusministeriön vaalisivut

Aluevaalit – Vaalit

Aluevaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

Vaalitilastoja

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat

Kuulutus vuoden 2022 aluevaaleista

Vuoden 2021 kuntavaalit Ulvilan kaupungissa

Ulvilan kaupungissa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut (vuoden 2021 kuntavaalien tulos)