Siirry sisältöön

Vuoden 2022 aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toteutetaan 12.1.-18.1.2022 (ke-ti)

Aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa (SOTE) sekä pelastustoimea koskevassa uudistuksessa Suomeen perustettiin 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla, jotka ovat ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.

Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien.

Ensimmäiset vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan kuitenkin omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan nämä vähimmäismäärät valtuutettuja. Satakunnassa valitaan aluevaaleissa 69 valtuutettua.

Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingin kaupungin alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja laitosäänestyspaikoissa voivat kuitenkin äänestää muiden kuntien aluevaaleissa äänioikeutetut henkilöt.

Ajantasaiset lait löytyvät Finlex-palvelusta:
– laki hyvinvointialueesta (611/2021),
– laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021),
– vaalilaki (714/1998).

Lisää tietoa aluevaaleista löytyy myös Vaalit aluevaalit

Vaalijärjestelyissä huomioidaan terveysturvallisuus  

Oikeusministeriö valmistelee aluevaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL laativat ohjeet koronaturvallisesta äänestämisestä, jotka löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.
 
Luotettavaa tietoa vaaleista ja äänestämisestä
Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä koronapandemian aikana

Äänioikeusilmoitus

Äänioikeusilmoitukset lähetetään postitse. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun lähialueen ennakkoäänestyspaikoista sekä ohjeet turvalliseen äänestämiseen koronaepidemian aikana.

Ennakkoäänestyksen (12.1.2022-18.1.2022) ja varsinaisen vaalipäivän (23.1.2022) äänestyspaikat Ulvilan kaupungissa

Kaupunginhallituksen 11.10.2021 päättämät yleiset ennakkoäänestyspaikat ja –ajat Ulvilassa:


Ulvilan pääkirjasto                

12.1 – 13.1.2022     klo 10 – 19

14.1.2022               klo 10 – 16

15. – 16.1.2022      klo 10 – 14

17.1 – 18.1.2022   klo 10 – 20

Kullaan kirjasto       

12.1.2022     klo 13 – 19
13.1.2022      klo 9 – 16
14.1.2022      klo 13 – 16

15.1.2022     klo 10 – 16

17.1.2022      klo 13 – 19
18.1.2022      klo 15 – 19

Kaupunginhallituksen 11.10.2021 päätöksen mukaiset varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat:

Numero                     Nimi

001    Vanhakylä   Kaupungintalo Loukkurantie 1

002    Harjunpää Harjunpään koulu   Katinhännäntie 17

003    Friitala      Ulvilan yhteiskoulu Kaarinantie 4

004   Kullaa       Koskin koulu Koskitie 2

Laitosäänestyspaikat:

Kaupunginhallitus määräsi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2022 aluevaaleissa seuraavat laitokset: Sotehotellit Oy Hoivatar, Attendo Friitalan Palvelukoti Oy:n yksikkö Attendo Friitala, vanhainkoti Kullaankoto, terveyskeskuksen sairaala, Antinkartano, asumisyksikkö Olga, Hopeaharju Palvelukoti Oy:n Hopeapuisto ja Esperi Care Oy:n hoivakotiyksiköt.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Vaalilain (714/1998) mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee siis ottaa mukaansa todistus henkilöllisyydestään (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos hänellä  ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Ohje äänestäjälle

Aikataulu vuoden 2022 aluevaaleissa

Aluevaalien tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 14.12.2021 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • tulosten vahvistaminen: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022

Äänestäminen laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tartuntatautilääkärin karanteeniin määräämä henkilö voi ilmoittautua kotiäänestykseen.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16 (eli 11.1.2022 klo 16). Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua täyttämällä alla oleva kotiäänestyslomake tai soittamalla Ulvilan kaupunginvirastoon, puh. 040 532 8847 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00.

Lomake kotiäänestykseen ilmoittautumista varten

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista:

1. Äänestäminen edustustossa. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan. Ennakkoäänestäminen edustustossa toimitetaan suurinpiirtein samalla tavalla kuin ennakkoäänestys kotimaassa.

Äänestysohjeet: Näin äänestät ennakkoon

2. Kirjeäänestys. Ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä   

3. Laivaäänestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta

Linkit:

Satasoten aluevaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivut

Aluevaalit – Vaalit

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat

Vuoden 2021 kuntavaalit Ulvilan kaupungissa

Ulvilan kaupungissa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut (vuoden 2021 kuntavaalien tulos)