Siirry sisältöön

Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman ennakkovaikutusten arviointi

Tulevien vuosien väestönkehitys ja aluerakenteen muutokset myllertävät palvelutarvettamme myös täällä Ulvilassa.  Koulunsa aloittavien määrä laskee lähivuosina yli neljänneksen nykyisestä. Vähentyminen jakaantuu tasaisesti kaikkiin kouluihin. Väestön ja lapsimäärän väheneminen tuo paineita palveluverkon tehostamiseen.  Taloudelliset reunaehdot ovat tiedossamme ja se asettaa toiminnallemme tietyt raamit.  

Kunnilla on kuitenkin tehtävänä huolehtia perusopetuksen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Ulvilassa on vuonna 2030 ainakin 250 lasta vähemmän kuin nyt eli joudumme vähentämään opetusryhmiä vastaamaan tarvetta.  Sopeuttamistarpeesta huolimatta tärkeänä tehtävänämme on tarjota laadukasta opetusta rajallisista resursseista huolimatta niin, että lasten ja nuorten sivistyksellisiin tarpeisiin voidaan vastata parhailla mahdollisilla ratkaisuilla.

Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma on valmistunut ja siinä taustoitetaan nykyhetkeä ja ennustetaan tulevaisuutta käytettävissä olevalla tiedolla. 

Ennakkovaikutusten arviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Tarkoituksena on tarkastella suunnitelmassa esitettyjä   vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä tuottaa näin tietoa valmistelijoille ja päätöksentekijöille, jotta he voivat tehdä tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä kouluverkosta. 

Ennakkovaikutusten arvioinnissa päätöksen vaikutuksia arvioidaan laajasti monesta eri näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi on lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia, ja se on tärkeä osa nyt tehtäviä ennakkovaikutusten arviointeja.  Kaasmarkun ja Koskin koulujen lapset, henkilökunta sekä huoltajat ovat arvioinnin jo tehneet.

Nyt haluamme monipuolisesti antaa kaikille kuntaisille ja yhdistyksille mahdollisuuden arvioida palveluverkkosuunnitelmaa. Tuloksista kootaan yhteenveto ja se annetaan tiedoksi päättäjille ja virkamiehille päätöksenteon valmisteluun.

Palveluverkkosuunnitelma ja –kysely avautuvat oheisista linkeistä. Lisäksi palveluverkkosuunnitelma on saatavilla paperiversiona Ulvilan pääkirjastosta sekä Kullaan kirjastosta niiden aukioloaikoina. Kirjastojen työntekijät auttavat myös vastaamaan kyselyyn verkossa. Kysely suljetaan 23.6.2023.

Voitte antaa palautteen myös osoitteeseen: palveluverkko@ulvila.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Ulvilan kaupunki/kirjaamo, PL 77, 28401 Ulvila

Kimmo Vepsä
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja