Siirry sisältöön

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimuskoulutukseen ja myös osa-aikaiseen työhön. Palkkatuen määrä on työttömyyden kestosta riippuen 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatukea voivat saada kunnat, seurakunnat, yhteisöt, yksityiset ja yritykset, joten selvitä palkkatukioikeutesi TE-toimistosta ja muista mainita työtä hakiessasi palkkatuen mahdollisuudesta työnantajalle.

Ulvilan kaupunki työllistää pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kaupungin eri toimialoille ja kaupungin työpajoille . 

Palkkatukea haetaan TE-toimistosta ja työsuhde ei ole saanut alkaa ennen palkkatuen myöntämistä.