Siirry sisältöön

Suosmeren työpajatoiminta

Ulvilan työpajat toimivat Suosmeren vanhan koulun tiloissa, joita on muokattu työpajatoimintaan sopiviksi. Työtoimintoina on Nuorten työpaja, Palvelupaja sekä Green care. Näiden lisäksi kierrätyskeskus Korona sijaitsee Ulvilan keskustassa 4.4.2022 alkaen uudessa osoitteessa Malmitie 1.

Nuorten työpajatoimintaa lukuun ottamatta kaikki pajat tarjoavat toimintaa myös aikuisille. Työpajojen yhdistäminen saman katon alle mahdollistaa pajojen yhteistyön, toimintojen yhtenäistämisen sekä tarjoaa asiakkailleen monipuolisemman tuen, ohjauksen ja toiminnan. Työpajoilla noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja nuoria motivoidaan toimimaan sen mukaan. Arjen toiminnassa periaate näkyy kierrätyksenä, uusimateriaalien hyödyntämisenä, suunnitelmallisuutena ja arjen valinnoilla.

Suosmeren sijainnin vuoksi asiakkaille järjestetään maksuton kuljetus pajan pikkubussilla.

Aukioloajat

Suosmeren työpaja, ma-pe klo 8.00 – 15.00

os. Suosmerentie 162, 28450 ULVILA

email. tyollisyyspalvelut@ulvila.fi

Kierrätysmyymälä Korona,

Myymälä avoinna 5.9.2022 alkaen:

ma – ti klo 9.00 – 17.30

ke – to klo 9.00 – 16.00

pe klo 9.00 – 14.00

os. Malmitie 1, 28400 Ulvila

Työpajatoiminta

Työpajatoiminnalla tuetaan niin nuoria kuin aikuisia, joiden työttömyys on pitkittynyt. Työmenetelminä käytetään työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoja. Tavoitteena on valmentaa kaikenikäisiä tekemään töitä yhdessä normaalin työelämän tavoin. Tarkoituksena on tukea toiminta- ja työkykyä sekä lisätä osaamista. Työvalmennus on yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua toimintaa, joka tukee työnhakijan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa ohjaavat työvalmentajat. Työtoiminnan rinnalla kulkee yksilövalmentaja tukemassa elämänhallintataitoja sovittujen tavoitteiden puitteissa. Yksilövalmennus tukee suunnitelmien toteuttamista mm. opiskelu- ja työpaikan etsinnässä.

Työpajalla voi työskennellä määräaikaisesti odottaessaan alkavaa koulutusta, kuntoutusta tai työsuhdetta. Tarvittaessa siirrytään vahvemman tuen piiriin. Vahvemmalla tuella tarkoitetaan lähinnä psykososiaalisia palveluita, laaja-alaisempaa työ- ja toimintakyvyn tukipalvelua tai muita palveluja mihin työpajatoiminnalla ei kyetä vastaamaan. Pääasiallisesti työpajatoiminnasta siirrytään koulutuksen ja työkokeilun kautta avoimille työmarkkinoille tuetusti.

Työpajalla tapahtuva yksilövalmennus

Työpajatoimintaa tarjotaan ulvilalaisille, joiden työttömyys on pitkittynyt.  Työpajatoiminta on  matalan kynnyksen työtoimintaa, jolla edistetään suunnitelmallisesti arjen taitojen ja elämänhallinnan taitojen vahvistamista sekä osallisuutta niin ryhmään kuin yhteiskuntaan. Yksilövalmennuksen keinoin autetaan työnhakijaa löytämään omat unelmansa, mielenkiinnon kohteensa sekä vahvistetaan omaa toimijuutta yhteisössä. Voimaannuttavalla työotteella sekä positiivisen palautteen menetelmillä taataan hyvä pohja opiskelulle, työelämään ja muille jatkopoluille.

Työpajoille ohjaudutaan yhteistyökumppaneiden kautta tai ottamalla itse yhteyttä valmentajaan. Tässä yhteydessä keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Ulvilan kuntakokeilu ja Etsivä nuorisotyö. Yhteistyön alussa sovitaan tutustumiskäynti, jossa kerrotaan työpajatoiminnasta. Asiakkuutta aloitettaessa vastaava yksilövalmentaja tekee asiakkaan kanssa alkuhaastattelun, jossa kartoitetaan sen hetkinen kokonaistilanne ja palvelutarpeet. Haastattelun perusteella tehdään moniammatillinen aktivointisuunnitelma työllistymisen edistämiseksi.

Lisätietoja antaa:

vastaava yksilövalmentaja Eija Korpihalkola, puh. 0400 134 794

Nuorten työpaja

Nuorten työpajalla tuetaan 17 – 29 -vuotiaiden nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin arjenhallintataitoja, elämänhallintataitoja, tulevaisuuden suunnittelua sekä osallisuutta vuorovaikutteiseen toimintaan. Työpajatoiminnalla tuetaan työelämävalmiuksia. Kesto vaihtelee 1 viikosta – 6 kuukauteen. Toiminnan tavoitteena on nuoren itsenäistyminen yhteiskunnan vastuulliseksi toimijaksi.

Toiminnan kokonaisseurantaan on nimetty oma työryhmä, jossa on edustettuina; Ulvilan kaupungin vapaa-aikavirasto, työllisyyspalvelut, Etsivä nuorisotyö, SATAEDU ja Porin perusturva.

Lisätietoja antaa:

vastaava yksilövalmentaja Eija Korpihalkola puh. 0400 134 794

Palvelupaja

Palvelupaja toiminta suuntautuu keittiöalan – sekä puhtaanapitoalan toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti ruuanvalmistuksen ja siivousalan tehtävien parissa. Työskentelyn lomassa harjoitellaan arjenhallinnallisia tehtäviä; kuten ruuanvalmistuksen suunnittelua, kauppa-asiointia taloudellisesti, puhtaanapitoa ja muita arjenhallinnallisia asioita.

Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Marja Peltomaa puh. 040 537 0526

Green care työpaja

Green caren toiminta suuntautuu pienrakentamisen- ja puutarhatyöskentelyn toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti viher- ja ympäristörakentamisen parissa. Pajan pihapiirin lisäksi tehdään töitä Ulvilan kaupungin ja perusturvan tilauskohteissa. Käytössämme on kaksi autoa, joilla pääsee liikkumaan työkohteiden välillä.

Peruspalveluiden asiakkaat voivat tilata asiakastyönä mm.

  • piha- ja puutarhatyöt
  • lumityöt
  • maalaus- ja remonttityöt
  • renkaiden vaihdot
  • polttopuiden teko
  • puiden kaadot ja raivaustyöt
  • huonekalujen korjaus- ja maalaustyöt
  • erilaisten puutuotteiden valmistaminen
Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Pasi Pahkuri, puh. 0400 135 332

Kierrätysmyymälä Korona

Koronan toiminta suuntautuu asiakaspalvelun, tekstiilihuollon ja kaupan alan toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti kierrätyspalvelutoiminnan parissa. Työtehtävinä harjoitellaan tuotteiden käsittelyä, esillepanotaitoja, asiakaspalvelutaitoja sekä kaupankäynnin perustaitoja. Koronan yhteydessä on mahdollista harjoittaa kädentaitoja, jossa hyödynnetään Koronan tuotteita tuunaten, modistamalla ja kierrättämällä vanhasta uutta. Tuotteita on saatavilla Koronan myymäläpisteestä.

Korona ottaa lahjoituksena vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, astioita, huonekaluja yms. tavaroita. Lisäksi kuolinpesän irtaimistoja paikan päältä noutaen.

Koronassa voi asioida kirpputorin tapaan – löydä mieleisesi tuote ja kannata toimintaa pienellä tuotemaksulla. Tuotteet voit maksaa joko käteisellä tai pankkikortilla.

Avoinna

5.9 .2022 alkaen

ma – ti klo 9.00 – 17.30

ke – to klo 9.00 – 16.00

pe klo 9-14.00

maksuvälineinä käy käteinen ja pankkikortti

Osoite Malmitie 1, 28400 Ulvila

Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Riitta Airaksinen, puh. 0400 134 523