Siirry sisältöön

Suosmeren työpajatoiminta

Ulvilan työpajat toimivat Suosmeren vanhan koulun tiloissa, joita on muokattu työpajatoimintaan sopiviksi. Pajat siirtyivät Suosmereen vuoden 2020 aikana ja työtoimintoina on Starttivalmennus, Taitopaja sekä Green care. Näiden lisäksi kierrätyskeskus Korona sijaitsee Ulvilan keskustassa Friitala -talossa sekä Taitopajan myyntipiste sijaitsee Leineperissä.

Starttivalmennusta lukuun ottamatta kaikki pajat tarjoavat toimintaa myös aikuisille. Työpajojen yhdistäminen saman katon alle mahdollistaa pajojen yhteistyön, toimintojen yhtenäistämisen sekä tarjoaa asiakkailleen monipuolisemman tuen, ohjauksen ja toiminnan. Työpajoilla noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita ja nuoria motivoidaan toimimaan sen mukaan. Arjen toiminnassa periaate näkyy kierrätyksenä, uusimateriaalien hyödyntämisenä, suunnitelmallisuutena ja arjen valinnoilla.

Suosmeren sijainnin vuoksi asiakkaille järjestetään maksuton kuljetus pajan pikkubussilla.

Aukioloajat

Suosmeren työpaja, ma-pe klo 8.00 – 15.00

os. Suosmerentie 162, 28450 ULVILA

email. tyollisyyspalvelut@ulvila.fi

Kierrätyspaja Korona, ma – to klo 11.00 – 16.00

os. Friitala-talo, Friitalantie 11 C, käynti takapihalta

Työpajatoiminta

Työpajatoiminnalla tuetaan niin nuoria kuin aikuisia, joiden työttömyys on pitkittynyt. Työmenetelminä käytetään työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoja. Tavoitteena on valmentaa kaikenikäisiä tekemään töitä yhdessä normaalin työelämän tavoin. Tarkoituksena on tukea toiminta- ja työkykyä sekä lisätä osaamista. Työvalmennus on yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua toimintaa, joka tukee työnhakijan sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa ohjaavat työvalmentajat. Työtoiminnan rinnalla kulkee yksilövalmentaja tukemassa elämänhallintataitoja sovittujen tavoitteiden puitteissa. Yksilövalmennus tukee suunnitelmien toteuttamista mm. opiskelu- ja työpaikan etsinnässä.

Työpajalla voi työskennellä määräaikaisesti odottaessaan alkavaa koulutusta, kuntoutusta tai työsuhdetta. Tarvittaessa siirrytään vahvemman tuen piiriin. Vahvemmalla tuella tarkoitetaan lähinnä psykososiaalisia palveluita, laaja-alaisempaa työ- ja toimintakyvyn tukipalvelua tai muita palveluja mihin työpajatoiminnalla ei kyetä vastaamaan. Pääasiallisesti työpajatoiminnasta siirrytään koulutuksen ja työkokeilun kautta avoimille työmarkkinoille tuetusti.

Työpajalla tapahtuva yksilövalmennus

Työpajatoimintaa tarjotaan ulvilalaisille, joiden työttömyys on pitkittynyt.  Työpajatoiminta on  matalan kynnyksen työtoimintaa, jolla edistetään suunnitelmallisesti arjen taitojen ja elämänhallinnan taitojen vahvistamista sekä osallisuutta niin ryhmään kuin yhteiskuntaan. Yksilövalmennuksen keinoin autetaan työnhakijaa löytämään omat unelmansa, mielenkiinnon kohteensa sekä vahvistetaan omaa toimijuutta yhteisössä. Voimannuttavalla työotteella sekä positiivisen palautteen menetelmillä taataan hyvä pohja opiskelulle, työelämään ja muille jatkopoluille.

Työpajoille ohjaudutaan yhteistyökumppaneiden kautta tai ottamalla itse yhteyttä valmentajaan. Tässä yhteydessä keskeisinä yhteistyökumppaneina toimivat Ulvilan kuntakokeilu ja Etsivä nuorisotyö. Yhteistyön alussa sovitaan tutustumiskäynti, jossa kerrotaan nuorelle starttivalmennuksesta ja aikuisille työpajatoiminnasta. Asiakkuutta aloitettaessa vastaava yksilövalmentaja tekee asiakkaan kanssa alkuhaastattelun, jossa kartoitetaan sen hetkinen kokonaistilanne ja palvelutarpeet. Haastattelun perusteella tehdään moniammatillinen aktivointisuunnitelma työllistymisen edistämiseksi.

Lisätietoja antaa:

vastaava yksilövalmentaja Eija Korpihalkola, puh. 0400 134 794

Starttivalmennus

Starttivalmennuksessa tuetaan 17 – 29 -vuotiaiden nuorten yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin arjenhallintataitoja, elämänhallintataitoja, tulevaisuuden suunnittelua sekä osallisuutta vuorovaikutteiseen toimintaan. Työpajatoiminnalla tuetaan työelämävalmiuksia. Kesto vaihtelee 1 viikosta – 6 kuukauteen. Toiminnan tavoitteena on nuoren itsenäistyminen yhteiskunnan vastuulliseksi toimijaksi.

Toiminnan kokonaisseurantaan on nimetty oma työryhmä, jossa on edustettuina; Ulvilan kaupungin vapaa-aikavirasto, työllisyyspalvelut ja Etsivä nuorisotyö, TE-palvelut ja Porin perusturva.

Starttivalmennuksesta siirtyminen työpajatoimintaan

Kun nuoren elämänhallinta on saanut vahvuutta ja starttivalmennus voidaan päättää, voi nuori siirtyä työvalmennukseen. Nuorelle tehdään työ- ja toimintakykyä tukeva ja edistävä suunnitelma työvalmennusjaksolle. Työvalmennuksen keskeisinä menetelminä ovat työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus.

Lisätietoja antaa:

yksilövalmentaja Maarit Virtanen puh. 0400 135 339

Taitopaja

Taitopajan toiminta suuntautuu kädentaitoa vaativille toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti eri materiaalien parissa. Täällä harjoitellaan eri tekniikoita mm. virkataan, neulotaan, ommellaan ja maalataan. Pajalta valmistuu kodin koriste- ja käyttöesineitä.

Tuotteita myydään kierrätysmyymälä Koronassa sekä toukokuusta elokuuhun LeineperinRuukin Huvillas puodissa.

Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Riitta Airaksinen, puh. 0400 134 523

Green care työpaja

Green caren toiminta suuntautuu pienrakentamisen- ja puutarhatyöskentelyn toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti viher- ja ympäristörakentamisen parissa. Pajan pihapiirin lisäksi tehdään töitä Ulvilan kaupungin ja perusturvan tilauskohteissa. Käytössämme on kaksi autoa, joilla pääsee liikkumaan työkohteiden välillä.

Peruspalveluiden asiakkaat voivat tilata asiakastyönä mm.

  • piha- ja puutarhatyöt
  • lumityöt
  • maalaus- ja remonttityöt
  • renkaiden vaihdot
  • polttopuiden teko
  • puiden kaadot ja raivaustyöt
  • huonekalujen korjaus- ja maalaustyöt
  • erilaisten puutuotteiden valmistaminen
Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Pasi Suominen, puh. 040 779 4368

Kierrätyspaja Korona

Koronan toiminta suuntautuu asiakaspalvelun, tekstiilihuollon ja kaupan alan toimialoille, jossa työskennellään monipuolisesti kierrätyspalvelutoiminnan parissa. Työtehtävinä harjoitellaan tuotteiden käsittelyä, esillepanotaitoja, asiakaspalvelutaitoja sekä kaupankäynnin perustaitoja.

Korona ottaa lahjoituksena vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, astioita, huonekaluja yms. tavaroita. Lisäksi kuolinpesän irtaimistoja paikan päältä noutaen.

Avoinna

ma – to klo 11.00 – 16.00

Osoite Friitala-talo, Friitalantie 11 C, käynti takapihalta

Lisätietoja antaa:

työvalmentaja Riitta Airaksinen, puh. 0400 134 523