Siirry sisältöön

Tiedote: Perusturvalautakunta esittää kotihoitoon panostamista ja päätöslista julkaistu

Perusturvalautakunta esittää kotihoitoon panostamista

Perusturvalautakunta päätti esittää kotihoitoon 23 uutta lähi- ja sairaanhoitajan työsuhdetta edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi. Uudet työsuhteet ja niiden kautta tuleva toiminnan kehittäminen ovat osa perusturvalle laadittua tuottavuusohjelmaa.

− Uudet työsuhteet ovat ensimmäinen, näkyvä toimenpide, johon hyödynnetään tuottavuusohjelmalle myönnettyä lisämäärärahaa vuoden 2020 aikana. Tämä on merkittävä investointi kotihoidon kehittämiseen ja siten myös perusturvan alueen ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointiin, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Perusturvassa halutaan panostaa kotihoitoon, jotta voidaan tukea entistä useamman ikääntyneen kotona asumista. Kotihoidon kokonaisuutta kehittämällä voidaan tarjota enemmän palveluita suoraan kotiin sekä kehittää erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin sopivia tukipalveluita sekä kuntoutusta.

Palvelutarve ratkaisee

Asiakkaan yksilöllinen palvelutarve ratkaisee, millaista palvelua hänelle tarjotaan. Myös ympärivuorokautista hoitoa on jatkossa saatavissa. Perusturvassa suunnitellaan palvelurakenteen muutoksen yhteydessä hallittua ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentämistä. Hallittu muutos tehdään, jotta resursseja saadaan kohdistettua tulevien vuosien aikana sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. 

− Asiakkaiden tarpeet ratkaisevat myös jatkossa: kun palveluiden tarve arvioidaan ympärivuorokautiseksi, ympärivuorokautista palvelua asiakas myös saa ja asiakkaan mielipiteitä kuullaan. Tällä hetkellä siirrämme edelleen ympärivuorokautiseen hoitoon asiakkaat, jotka kyseistä hoitoa tarvitsevat. Nyt ympärivuorokautisessa hoidossa oleviin asiakkaisiin tämä palvelurakenteen keventäminen ei vaikuta. Hallitussa palvelurakenteen muutoksessa on kyse painopisteiden muuttamisesta, ei toiminnan lakkauttamisesta, kertoo perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas.

Lisätietoja antavat:

Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053

Päätöslista: perusturvalautakunta 27.8.2020

Perusturvalautakunnan kokouksen päätöslista on julkaistu verkkosivuillemme.

Lisätietoja antaa:

Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053

HUOM! Porin perusturvan sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet.
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi.
Päivitäthän yhteystietosi.
Muutos koskee kaikkia Porin perusturvan työntekijöitä. Toistaiseksi sähköpostit kääntyvät vielä vanhasta osoitteesta uuteen.