Siirry sisältöön

Palautelomake

Vaikuta Ulvilan asioihin!

Kunnan tärkeänä tehtävänä on luoda edellytykset asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle kunnan asioissa. Vaikuttaminen ja osallistuminen perustuvat kuntalaisten ja kuntalaisten valitsemien päättäjien keskinäiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

Kuntalaisten osallistumisoikeus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat turvattu useissa laissa. Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on huolehdittava, että kuntalaisilla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Kuntalaissa on mainittu erilaisia keinoja kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen:

  • Toimiva tiedottaminen kunnan asioista
  • Kuulemistilaisuuksien järjestäminen
  • Asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa
  • Yhteistyön järjestäminen kuntalaisten kanssa
  • Kuntalaisten oma-aloitteisuuden tukeminen
  • Kunnallisten kansanäänestyksien järjestäminen tarpeen vaatiessa

Kunnan järjestämien mahdollisuuksien ja edellytyksien ohella vaikuttamisen ja osallistumisen kannalta tärkeitä asioita ovat oma aktiivisuus ja halu vaikuttaa asioihin.

Tervetuloa kehittämään Ulvilan kaupunkia!

Voit antaa oheisella lomakkeella palautetta ulvila.fi – sivuston sisällöstä ja ideoita sivuston kehittämiseksi.

 Samalla lomakkeella voit antaa palautetta kunnan tuottamista palveluista.