Siirry sisältöön

Porin perusturva tiedottaa: Perusturvalautakunta päätti jatkaa kotihoidon kauppapalvelusopimusta

Perusturvalautakunta päätti torstaina vuoden viimeisessä kokouksessaan jatkaa kotihoidon kauppapalvelusopimusta Efox Oy.n kanssa entisin ehdoin 31.5.2021 asti. Porin perusturva on kilpailutuksen perusteella valinnut kokouksessaan 22.2.2017 § 40 Efox Oy:n (K-Market Länsipori) kotihoidon kauppapalveluiden toimittajaksi.

Sopimus Efox Oy:n kanssa oli kaksivuotinen ja kaksi optiovuotta on käytetty. Efox Oy toimittaa kauppatavarat koko Porin yhteistoiminta-alueen kotihoidon asiakkaille lukuun ottamatta Laviaa.  Kauppapalveluasiakkaita on tällä hetkellä 243.

Tavoitteena on jatkossa selvittää, voitaisiinko käynnistää uudenlainen toimintamalli, jossa asiakkaiden ostostarpeet sekä tilaaminen toteutetaan järjestön tai järjestöjen toimesta hyödyntäen asiakastyössä kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilujen ja muiden työllisyystoimien mahdollisuuksia sekä vapaaehtoistyötä.

Perusturvalautakunta päätti Porin kaupunginsairaalan kahvion vuokralaisesta

Porin kaupungin perusturvakeskus kilpailutti Porin kaupunginsairaalan aulakahvilan vuokrauksen avoimella hankintamenettelyllä. Tarjousaika päättyi 9.11.2020. Kilpailutuksesta lähetettiin tieto myös sähköpostitse paikallisille ateriapalveluyrittäjille sekä Prizztech OY:lle ja Satakunnan Yrittäjille eteenpäin välitettäväksi.

Neljä eniten pisteitä saanutta tarjoajaa voidaan kutsua haastatteluun, jossa arvioidaan yrittäjän soveltuvuus palvelutehtävään (haastattelu, osaaminen, kyvykkyys ja kokemus vastaavantyyppisistä asiakaspalvelutoiminnoista). Haastattelujen perusteella tehdään lopullinen valinta kahvilanpitäjäksi.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Aila Korkeaoja tmi Aromiaitta sekä FresCo Ravintolat Oy. Sekä Aila Korkeaoja tmi Aromiaitta että FresCo Ravintolat Oy täyttivät kaikki vähimmäisvaatimukset sekä tarjouspyynnön vaatimukset ja olivat siten kelvollisia tarjousten vertailuun.

Lautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski, II varapuheenjohtaja Anne Mäntylä, controller Ilkka Manninen ja ateriapalveluiden asiantuntija Marjut Länsiniemi haastattelivat kaksi tarjouksen jättänyttä yritystä. Haastattelijat esittivät tarjouksen ja haastattelun perusteella, että perusturvan Porin kaupunginsairaalan aulakahvilan yrittäjäksi valitaan Aila Korkeaoja tmi Aromiaitta 1.1.2021 alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös perusturvassa

  • Covid 19 –pandemia toi perusturvan työhön uusia haasteita ja muutoksia. Muutokset kuormittivat perustyön ohella henkilöstön jaksamista ennennäkemättömällä tavalla. Koko henkilöstö osallistui haasteisiin suurella panoksella ja tilanteista selvittiin yhteistyössä ja hyvällä asenteella, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski kiittää.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Porin perusturva pystyi linjaamaan Covid 19-pandemian vaatimiin muutoksiin ohjeistuksia etulinjassa, muun muassa kotihoidon suojainkäytänteet aloitettiin jo huhtikuun alussa ja sairaalan osastoilla huhtikuun aikana. Tällöin muualla maakunnassa tai koko Suomessa ei vielä ollut kyseistä käytäntöä.

Samaan aikaan kun perusturvassa vastattiin Covid 19-epidemian vaatimuksiin, kaikkialla perusturvassa tehtiin muutoksia ja uusia asioista. Näitä olivat muun muassa palvelurakennemuutokset ja toiminnan kehittäminen. Keväällä aloitettiin tuottavuusohjelman tavoitteiden toimenpiteiden eteenpäin vieminen.

Keväällä tehtiin myös Satakunnan sote-uudistuksen toimintasuunnitelmat hankehakemuksia varten, joita sitten 30.6. tulleiden määrärahapäätösten jälkeen on lähdetty toteuttamaan tavoitteena Tulevaisuuden monialainen sotekeskus.

Porin perusturvan vanhuspalveluissa on kehitetty uudenlaisia toimintamuotoja palveluiden monipuolistamiseksi; esimerkiksi muuttamalla kotihoitoa ympärivuorokautiseksi palveluksi. Omaishoitoa on kehitetty nostamalla omaishoidon tuen palkkioita ja avaamalla omaishoitajille mahdollisuus hyödyntää palveluseteliä lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseen. Kolmas panostus kotihoidon kehittämiseen on ateriapalvelun palvelusetelin tarjoaminen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaille.

Ikääntyneiden palveluissa tehdyt toimenpiteet ovat alkua kokonaisvaltaiselle vanhuspalveluiden palvelurakenteen muutokselle, jonka kautta palveluiden painopistettä siirretään valtakunnallisten linjausten mukaisesti kotihoitoon ja kotiin annettaviin palveluihin.

  • Säästötoimenpiteiden kohdalla jouduttiin miettimään myös ei-lakisääteisten palveluiden roolia. Perusturvalautakunta keskusteli asiasta laajasti. Perusturvassa päädyttiin siihen, että ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys on niin suuri, ettei niistä haluta säästää, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski kertoo.

Perusturvan palvelut monipuolistuivat nuorten ja lapsiperheiden verkkoauttamisen sekä uuden Etäpalvelun käyttöönoton myötä. Etäpalvelussa kuntalainen saa yhteyden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin chat- ja videoyhteyden avulla ilman ajanvarausta. Etäpalvelua voivat käyttää kaikki Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla asuvat.

Porin yhteistoiminta-alueella panostettiin myös omaan palvelutuotannon kasvattamiseen, kun lastensuojelulaitos Pellava ja perhekuntoutusyksikkö Villapumpuli otettiin käyttöön marraskuun alussa Pohjois-Porissa.

Lisätietoja antaa:

Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366

Tämä viesti on lähetetty Porin kaupungin toimittaja- ja sidosryhmäjakelulla. Tietosuojaselosteen löydät verkkosivuiltamme.