Siirry sisältöön

Ikäystävällinen Pori –hanke

Porin perusturvan tiedote 16.6.2021

Porin perusturvassa on alkanut Ikäystävällinen Pori-hanke, jonka kohderyhmänä on ikääntyneet kotona asuvat asukkaat. Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä terveyden edistämisen määräraha ja hanke on kolmivuotinen.

Koronasta johtuvana poikkeusaikana vuonna 2020 perusturvasta tehtiin noin 18 000 soittoa yli 70-vuotiaille. Puheluissa tuli esiin yksinäisyyttä, turvattomuutta, huolta pärjäämisestä, kohtaamisen ja kuuntelemisen tarvetta. Suurimmassa avun ja tuen tarpeessa olevilla ei välttämättä ole voimavaroja hakea apua. Ikäystävällisessä kunnassa ikääntyneiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä olisi mahdollisuus yksilölliseen elämään.

  • Hankkeen tavoitteena on tunnistaa nämä ikääntyneet ja tarjota hyvinvointia edistävää, osallistavaa toimintaa ja kuunnella heidän toiveitaan palveluista. Palvelut voivat olla helposti saavutettavissa monin eri tavoin. Ne voivat sijaita fyysisesti lähellä, palvelua annetaan asukkaan kotona tai olla sähköisinä paikasta riippumattomia, kertoo hankevastaava Marjut Riikonen.

Tavoitteena on myös ikääntyneiden kokeman yksinäisyyden, turvattomuuden ja osattomuuden vähentäminen sekä tukea kotona asumista. Hankkeessa hyödynnetään 75-vuotiaille suunnattujen laajojen terveystarkastusten tietoja ja luodaan Ikäystävällinen-Pori toimintamalli. Lisäksi tavoitteena on edistää ikääntyneiden osallistumista eri toimijoiden järjestämään osallisuutta edistävään toimintaan, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä yhteisölliseen ruokailuun. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Hankkeen edetessä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, kehitetään yhtymäpinnoilla olevia toimintamalleja ja yhteistyönmuotoja. Kotikunnan tärkeä tehtävä on sosiaali-       ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi edistää ikääntyneiden asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Ikäystävällisessä kunnassa otetaan huomioon päätösten vaikutukset ikääntyneisiin ja kuullaan heitä päätöksenteossa.

Lisätietoja antavat:
Marjut Riikonen, hankevastaava, p.0447012472, marjut.riikonen@porinperusturva.fi
Tanja Ketola, hanketyöntekijä, p.0447012471, tanja.ketola@porinperusturva.fi