Siirry sisältöön

Hallintosäännön muuttaminen 1.8.2021 alkaen

Kuntalain 90 §:n mukaisesti jokaisessa kunnassa on oltava hal­lin­to­sään­tö, johon kootaan kaikki kunnan toimintaa ohjaavat säännöt. Em. sää­dök­ses­sä säädetään myös vähimmäisvaatimukset hal­lin­to­sään­nös­sä käsiteltävistä asioista.

Valtuusto 14.6.2021 § 36