Siirry sisältöön

Perusturvalautakunta hyväksyi Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuoteen 2023

Porin perusturvan tiedote 21.10.2021

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.10.2021 Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuoteen 2023. Perusturvalautakunta esittää suunnitelman kaupunginhallitukselle edelleen toimitettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Perusturvalautakunta käsitteli Iäkkäiden suunnitelmaa edellisen kerran helmikuussa 18.2.2021 ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta esitti suunnitelmaan enemmän konkreettisia toimenpiteitä, toimenpideohjelma taulukkoon vastuuhenkilöiden lisäyksen.

–        Koska kunnallisvaalit käytiin keväällä ja Iäkkäiden suunnitelma tulee hyväksyä valtuustokausittain, päädyttiin tuomaan Iäkkäiden suunnitelma uusille päättäjille. Lisäksi kesäkuussa 2021 päätettiin uusien hyvinvointialueiden muodostumisesta, joka vaikuttaa myös iäkkäiden suunnitelman voimassaoloaikaan, iäkkäiden palveluiden johtaja Pirjo Rehula kertoo.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.

Iäkkäiden palveluiden suunnitelmaa käsiteltiin Porin perusturvan johtoryhmässä 24.11.2020 ja sen jälkeen pyydettiin Porin perusturvan vastuualueiden kommentit 10.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen työryhmä kävi kommenttiehdotukset lävitse ja lähetti Iäkkäiden palveluiden suunnitelman Porin, Ulvilan ja Merikarvian vanhusneuvostoille, sekä Porin kaupungin hallintokunnille lausunnolle.

Lisätietoja antaa:

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden johtaja, puh. 044 701 4463

Mika Aho, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, mika.aho@pori.fi