Siirry sisältöön

Ulvilan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laatiminen etenee

Kaasmarkun ja Koskin kouluilla tehtyjen kuntotutkimusten tuloksia hyödynnetään Ulvilan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa.

Teknisen lautakunnan (15.06.2022 § 64) päätöksen mukaisesti Kaasmarkun ja Koskin kouluilla on tehty Satakunnan rakennuskonsultit Sarakon laatimien tutkimussuunnitelmien pohjalta kuntotutkimukset insinööritoimisto FCG Oy:n toimesta. Tulokset esitellään keskiviikkona 2.11.2022 kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan jäsenille. Asiasta tiedotetaan lisää, kun Porin kaupungin terveydensuojelun toimialan terveysinsinööri Heidi Rosenblad on laatinut tutkimustulosten pohjalta lausuntonsa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään Ulvilan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja on tehnyt 19.10.2022 päätöksen hankkia tarjouksen perusteella asiantuntijapalvelua FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä palveluverkkoselvityksen pohjalta laadittavan perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelua varten. Sopimus koskee Ulvilan kaupungin perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman laadintaa. Tehtävä rajautuu kaupungin järjestämisvastuulla olevan perusopetuksen palveluverkon tarkasteluun ja tarkastelun pohjalta laadittavan palveluverkkosuunnitelman laadintaan. Tarkastelun lähtökohtana ovat kaupungin eri alueiden väestö- ja palvelutarpeiden muutokset sekä yksiköiden välinen kustannus- ja kiinteistötarkastelu. Palveluverkkosuunnitelma tulee sisältämään kolme vaihtoehtoista ratkaisua, joita tarkastellaan päätöksenteon eri vaiheissa huomioiden niiden vaikutus Ulvilan elinvoimaan ja hyvinvointiin. Vaihtoehtojen talousvaikutuksista laaditaan arvio. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on nimittänyt kokouksessaan 24.10.2022 (§ 221) palveluverkkosuunnitelman laatimista varten poliittisen ohjausryhmän, joka osallistuu keskeisesti suunnitelman valmistelutyöhön. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on laatia toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä, uskottava ja tulevaisuuden toimintaympäristöön perustava varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoesitys. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila, valtuuston puheenjohtaja Anne Holmlund, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Manu Rantamäki (läsnäolo- ja puheoikeus), kaupunginhallituksen jäsenet Tero Järvelä, Johanna Mattila ja Marja Sillanpää, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Tenho ja valtuutettu Pekka Tuori sekä asiantuntijajäsenet kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä, vt. talousjohtaja Aino-Liisa Jalonen ja tekninen johtaja Juha Hjulgren. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh. 044 343 8250 ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä, puh. 0400 134 849.