Siirry sisältöön

Rakennusinventoijat liikkuvat keskustan alueella viikoilla 26-29

Keskustaajaman yleiskaavan laaditaan liittyvän rakennetun ympäristön inventointityön suorittaminen käynnistyy juhannuksen jälkeen. Konsultin (Sitowise Oy) asiantuntijat liikkuvat keskustaajaman alueella 26.6.-21.7. välisenä aikana. Inventoijat pyrkivät kartoittamaan arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet mahdollisuuksien mukaan siten, ettei asuinkiinteistöjen tonteille olisi tarvetta mennä. Joissakin kohteissa tonteilla käyminen on kuitenkin välttämätöntä. Inventoitavat rakennukset ja tarvittaessa niiden pihapiirit talousrakennuksineen valokuvataan. Ulvilan kaupunki ja Sitowise Oy toivovat asukkailta ymmärrystä ja pahoittelevat selvitystyön asukkaille mahdollisesti tuottavaa vaivaa.

Myös muita Sitowise Oy:n asiantuntijoita voi liikkua kesän ja syksyn aikana keskustaajaman alueella keräämässä yleiskaavan laatimiseen tarvittavaa lähtötietoaineistoa maastokäyntien avulla.