Siirry sisältöön

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia varten

Vuoden 2024 presidentinvaalissa Ulvilassa on neljä äänestysaluetta, joihin tulee asettaa vaalilautakunta. Laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten Ulvilassa asetetaan yksi vaalitoimikunta.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Presidentinvaaliin asetetut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta toimivat sekä ensimmäisessä vaalissa että mahdollisessa toisessa vaalissa.

Vaalilain 15.2 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jä­senten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erik­seen. Samoin tehdään myös tasa-arvolain 4a.1 §:n soveltamisessa, eli sekä varsi­naisissa jäsenissä että varajäsenissä, on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Ulvilan kaupunginhallitus pyytää Satakunnan vaalipiirissä edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, joilla ei ole edustajaa Ulvilan valtuustossa, esittämään 27.9.2023 mennessä oman ehdokkaansa joko vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan osoitteeseen kirjaamo@ulvila.fi.