Siirry sisältöön

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit 9.6.2024

Kuulutus vuoden 2024 europarlamenttivaaleista

Ulvilan keskusvaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Vaalipiirit europarlamenttivaaleissa

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Europarlamenttivaaleissa annetut äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Aikataulut europarlamenttivaaleissa

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ehdokashakemukset on jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle 30.4.2024 ennen kello 16.00​. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 10.5.2024 (ehdokkaat saavat ehdokasnumerot)​.

tiistai 28.5.2024 kello 16.00Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
keskiviikosta tiistaihin
29.5.–4.6.2024
Ennakkoäänestys kotimaassa
keskiviikosta lauantaihin
29.5.–1.6.2024
Ennakkoäänestys ulkomailla
sunnuntai  9.6.2024
kello 9.00–20.00
Vaalipäivän äänestys
keskiviikko 12.6.2024Tulosten vahvistaminen

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.
llmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Digi- ja väestötietoviraston lomaketta

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Jos sinulla on oikeus äänestää, sinulle lähetetään äänioikeusilmoitus. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan. Lisätietoa palvelusta löydät osoitteesta suomi.fi/viestit.

Lisätietoa vaaleista Euroopan parlamentin sivuilta 

Lisätietoa äänioikeudesta Suomessa.

Näin äänestät europarlamenttivaaleissa

Äänioikeutettu voi äänestää europarlamenttivaaleissa yhdellä seuraavista tavoista:

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Voimassa oleva äänestysaluejako ja esitys äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoiksi on seuraava (KH 11.3.2024 § 72):

Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Vanhakylä Kaupungintalo Loukkurantie 1
002 Harjunpää Harjunpään koulu Katinhännäntie 17
003 Friitala Ulvilan yhteiskoulu Kaarinantie 4
004 Kullaa Koskin koulu Koskitie 4

Lisätietoa äänestämisestä vaalipäivänä

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Vuonna 2024 toimitettavien europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat Ulvilan pääkirjasto ja Kullaan kirjasto, joissa ennakkoäänestysajat ovat seuraavat (KH 11.3.2024 § 71):

Ulvilan pääkirjasto:

ke-to 29.–30.5.2024 klo 10–19

pe 31.5.2024 klo 10-18

la-su 1.-2.6.2024 klo 10-14

ma-ti 3.-4.6.2024 klo 10-20

Kullaan kirjasto:

ke 29.5.2024 klo 13-19

to-pe 30.-31.5.2024 klo 13-16

la 1.6.2024 klo 10-14

ma-ti 3.-4.6.2024 klo 13-19

Lisätietoa äänestämisestä ennakkoon

Ennakkoäänestyspaikat europarlamenttivaaleissa

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Vaalilain 9.1 §:n 3. kohdan mukaisia ennakkoäänestyspaikkoja vuonna 2024 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ovat seuraavat laitokset: Sotehotellit Oy Hoivatar, Attendo Friitalan Palvelukoti Oy:n yksikkö Attendo Friitala, Antinkartano, asumisyksikkö Olga, Hopeaharju Palvelukoti Oy:n Hopeapuisto ja Esperi Care Oy:n hoivakotiyksiköt.

Lisätietoa laitosäänestyksestä.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Lisätietoa kotiäänestyksestä.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (ilmoittautumislomake)

Kirjeäänestys

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä.

Laivaäänestys

Ulkomailla olevan suomalaisen laivan henkilökunta saa äänestää laivassa ennakkoäänestysaikana.

Lisätietoa laivaäänestyksestä.

Europarlamenttivaalien tulos- ja tietopalvelu

Europarlamenttivaalien tulokset kaikissa jäsenvaltioissa:

Suomen europarlamenttivaalien tulokset: