Siirry sisältöön

Ulvila, Korona-virus info

Päivitetty 17.3.2020 klo 16.20

Kaupungin henkilöstön puhelinnumeroita:

Perusturva tiedottaa 17.3.2020 klo 16.20

Vierailut sairaalan osastoilla ja asumisyksiköissä on kielletty

Hallituksen tekemien linjausten mukaisesti Porin perusturva on kieltänyt vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Toimenpiteellä pyritään suojaamaan riskiryhmiin kuuluvia koronavirustartunnalta.

Vierailun sijaan suosittelemme soittamaan läheisille. Jos omaisella ei ole omaa puhelinta, voi hänen kuulumisiaan tiedustella hoitajien puhelimeen soittamalla.

Lisätietoja antavat: Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, puh. 044 701 0243, Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, puh. 044 701 4463
Sari Merimaa, vammaispalveluiden päällikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden johtajan sijainen, puh. 044 701 0804


Suomen hallituksen toteamat poikkeusolot ajalle 18.3.-13.4.2020

Ulvilassa tehtävät toimenpiteet:

Kasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto on linjannut, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Muita rajoituksia

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Yli  70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suljetaan museot, teatterit, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, Kaskelotin uimahalli ja kuntosali, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Ulvilan kaupunki määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kaupungintalo suljetaan 17.3-13.4. 2020 väliselle ajalle. Yhteydenotot ja palvelupyynnöt tulee hoitaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Muuta huomioitavaa

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.


Korona-neuvontapuhelin avataan tiistaina

Porin perusturva avaa korona-neuvontapuhelimen tiistaina 17.3. kello 8. Neuvontapuhelimessa vastataan kaikkiin tiedusteluihin korona-virukseen liittyen Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueella. Neuvontapuhelin on auki arkisin kello 8-16 ja puhelinnumero on 02 623 4333.

Mikäli soittajan tiedustelu ei koske korona-virusta, tulee hänen soittaa keskitettyyn ajanvaraukseen.

Lisätietoja antaa: Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, puh. 044 701 0243


Suomessa on todettu tiedotteen antamishetkellä 155 koronavirustartuntaa, joista Satakunnassa 7. Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja toimintaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. WHO on 11.3.2020 määritellyt koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman tartuntatautiepidemian pandemiaksi.

11.3.2020 alkaen ei enää luokitella alueita epidemia-alueiksi, vaan riski sairastua on kaikkialla maailmassa. Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

Maan hallitus antoi 12.3.2020 seuraavan linjauksen;

 • Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Muiden kokoontumisten osalta suositellaan harkintaa riskiarvioiden pohjalta.
 • Työpaikoille ja lähikontakteihin hallitus suosittaa, että ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajan kanssa.
 • Etätyötä tulee suosia (mikäli työtehtävät sen mahdollistavat).
 • Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja tulee siirtää.
 • Ulkomailta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdista ja poissaoloista (kaksi viikkoa) yhdessä koulutuksen ja päivähoidon järjestäjän kanssa.
 • Ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tulee välttää.
 • Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita ja tehdä matkustusilmoitus, mikäli matkustaminen on välttämätöntä.

THL on asettanut kriteerit, jolloin on perusteltua epäillä saaneensa koronavirustartunnan (COVID-19).

Taudinkuva/oireet: henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus, voimakas hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa ja

Altistumistiedot: henkilö on joko oleskellut ulkomailla tai on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun koronavirustartunnan saaneen potilaan kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Toimintaohjeet altistumis- tai tartuntaepäilytapauksissa

Epäiltäessä koronavirusta potilaan EI tule saapua terveysaseman vastaanoton tiloihin.

Päivystysaikaan arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin soitetaan Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan,
Puhelin 02 627 6868.

Korona-virukseen liittyvä valtakunnallisen puhelinneuvonta,
Puhelin 02 95 535 535.

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Koronaviruksen tilanne Suomessa ja valtakunnalliset toimintaohjeet päivittyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuille. www.thl.fi

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta.
Neuvonnan numero on 0295 535 535.

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.


Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Sairastuneet tutkitaan Satasairaalaassa ja asetetaan 14 vuorokauden eristykseen, joka toteutetaan lähtökohtaisesti kotona. Sairaalle altistuneet asetetaan 14 päivän karanteeniin kotiinsa, jos se on mahdollista. Kohdennettuja ohjeita annetaan erikseen kyseisille kuntalaisille tai koululuokille/päiväkodeille.

Terveysviranomainen tiedustelee karanteeniin asettaessaan henkilöltä ruokahuollon järjestämismahdollisuutta läheisten toimesta. Karanteenissa olevien ruokahuolto järjestetään Porin perusturvan kautta, ellei se muuten onnistu. Yhteystiedot saat Porin perusturvalta.

Töihin, kouluun tai päiväkotiin ei tule kenenkään saapua sairaana.


Koronavirukseen varautuminen Ulvilan kaupungissa

Maan hallituksen suositteleman riskiarvion pohjalta Ulvilan kaupunki on ryhtynyt palveluiden rajaamistoimiin seuraavasti.

Ulvilan kaupungin henkilöstön ohjeistaminen

Ulvilan kaupungin henkilöstöä on ohjeistettu Korona-virukseen liittyen. Kaupunki päivittää henkilöstöohjeistuksiaan tilanteen mukaan ja muiden viranomaisten ohjeistuksien päivittyessä.

Vapaa-aikapalvelut

 • Vapaa-ajankeskus Kaskelotin uimahalli sekä kuntosali ovat suljettuna 14.3.-31.5.2020.
  Kaskelotissa ja muualla Ulvilassa sijaitsevat nuorisotilat ovat avoinna normaalisti toistaiseksi.
 • Ryhmäliikuntatunnit ja muut säännölliset varaukset liikuntatiloissa peruutetaan ajalla 14.3.-31.5.2020. Korvaavista ulkoliikuntatunneista tiedotetaan erikseen.
 • Kouluilla ja muissa kunnan tiloissa oleva yhdistysten iltatoiminta perutaan ajalla 14.3.-31.5.2020.
 • Kirjastolla järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan 14.3.-31.5.2020. Kirjaston lainaustoiminta on toistaiseksi avoinna kirjaston normaalien aukioloaikojen puitteissa.
 • Kunnan järjestämät yleisötilaisuudet peruutetaan, esim. konsertit.

Sulkuajat ovat voimassa ilmoitetulla tavalla, ellei muuta ilmoiteta. Jos palvelut avataan ilmoitettua nopeammalla aikataululla, tästä ilmoitetaan jäljempänä.

Sivistyspalvelut

 • Kouluun ja varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä.
 • Ulvilan koulut, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat toistaiseksi normaalisti.
 • Mikäli saavutte ulkomailta ja vaikka olette tullessanne oireettomia, suosittelemme tällä hetkellä kotiin jäämistä kahdeksi viikoksi. Ole tällöin yhteydessä lapsen opettajaan tai päivähoitoryhmään.
 • Oppilaat on ohjeistettu erikseen varautumaan kotona tapahtuvaan koulutyöskentelyyn. On tärkeää, että huoltajat lukevat päivittäin Wilma viestit.
 • Koulujen ja päiväkotien matkat, leirikoulut ja kevätretket perutaan toukokuun loppuun saakka
 • Mikäli koulussa tai varhaiskasvatuksessa ilmenee koronavirustartuntoja, voidaan koko yksikkö joutua asettamaan karanteeniin. Karanteenitilanteessa tiedotamme perheitä aktiivisesti Wilmassa sekä kunnan kotisivuilla, seuraattehan aktiivisesti ko. kanavia.
 • Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse koulun rehtoriin tai varhaiskasvatuspäällikkö.

Porin perusturvan tuottamat palvelut

Porin perusturvan järjestämistä sosiaali- ja terveystoimen palveluista ja ohjeistuksista tiedotetaan Porin kaupungin sivuilla osoitteessa: https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys

Muut palvelut

Ulvilan kaupungintalo toimii ja palvelee toistaiseksi normaalisti. Suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti asioimaan puhelimitse tai sähköpostitse.  Tullessasi kaupungintalolle, huolehdithan hyvästä käsihygieniasta. Emme kättele.

Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Kuumeisen hengitystieinfektion aikana ei pidä mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä sairastunutta lasta päivähoitoon.

Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua. Käsidesinfektioainetta voi myös käyttää, jos saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä.

Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä hengitysteihin. Pisaroiden leviämisen voi estää yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan.

Suunenäsuojuksia tai hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää muiden kuin terveydenhuollossa toimivien tartuntatautitilanteessa.

Ulvilan kaupungin johtoryhmä 13.3.2020
Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Mikko Löfbacka,
kaupunginjohtaja, puh. 044 343 8250
mikko.lofbacka@ulvila.fi


12.3.2020

Toimi näin, jos epäilet uuden koronaviruksen aiheuttamaa infektiota

Ota yhteys terveydenhuoltoon puhelimitse, mikäli sinulla on hengitystieinfektion oireita JA olet:

 • matkaillut epidemia-alueella TAI
 • olet ollut tekemisissä varmistetun koronavirusinfektion saaneen kanssa.

Koronavirusepäilyn hoito alkaa puhelinsoitolla

Koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia. Mikäli asukas epäilee saaneensa koronavirustartunnan, tulee hänen olla puhelimitse yhteydessä terveyskeskukseen ennen sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumista. Muulloin kuin virka-aikana yhteys tulee ottaa Satasairaalan päivystykseen.

– Vastaanotolle ei saa lähteä ilman puhelinsoittoa. Menettelyllä halutaan ennaltaehkäistä taudin leviämistä, kertoo Porin perusturvan tartuntatautilääkäri Jari Sainio.

Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, otathan yhteyttä:

 • Ulvilan terveyskeskus, arkipäivisin (ma – pe) kello 8 – 16
  Puhelin 02 621 5000
 • Päivystysaikaan arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin soitetaan Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan.
  Puhelin 02 627 6868.
 • Korona-virukseen liittyvä valtakunnallisen puhelinneuvonta,
  numero 02 95 535 535.

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Koronaviruksen tilanne Suomessa ja valtakunnalliset toimintaohjeet päivittyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuille.

Ulvilan kaupunki kehottaa asukkaitaan seuraamaan sivuja: