Siirry sisältöön

Kaavoitus


Kaavoilla ja kaavojen muutoksilla luodaan edellytykset kuntalaisia ja elinkeinoelämää palvelevalle rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin. Kaavoituksella ohjataan muun muassa mihin tarkoitukseen alueita voidaan käyttää, miten paljon ja mitä tontille saa rakentaa, katualueiden leveyksiä, rakennusten ja luonnon suojeluarvoja. Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, johon kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua. Kaavoitusprosessin alkuvaiheessa tehtävässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan miten ja missä vaiheessa kyseiseen kaavaan voi vaikuttaa. Alla olevassa linkissä on esitetty kaavaprosessin kulku: Kaavoitusprosessi-linkki Ulvilan kaupungissa kaavat valmistelee kaupunkisuunnittelun toimiala. Kaavat hyväksyy kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.