Siirry sisältöön

Hankinnat

Ulvilan kaupungin, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia.

Hankintojen kynnysarvo

Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. EU -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilta.

  • Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA-kanavasta
  • Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden, palveluiden ja suunnittelukilpailuiden sekä pienrakennusurakoiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja Ulvilan kaupungin pienhankintaohjetta
  • Ulvilan kaupunki on mukana Tarjouspalvelussa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihimme sekä jättää tarjouksia. Tarjouspalvelussa kilpailutettavat ja ilmoitettavat pienhankinnat löytyvät Tarjouspalvelut-verkkosivulta

Yhteistoimintasopimus

Ulvilan kaupungilla on hankintoja koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Sen mukaisesti Porin kaupungin hankintapalvelut -yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat ja kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen yhteishankintaan osallistumisesta. Voimassaolevat Porin hankintapalveluiden yhteishankintasopimukset löytyvät Yhteishankintasopimukset – Porin kaupunki

Ulvilan kaupungin hallintosääntö

Ulvilan kaupungin hallintosäännön mukaan yhteishankintojen kilpailutuksiin ja puitesopimuksiin sitoutumisesta päättää sopimuskohtaisesti kaupunginjohtaja tai hänen poissa ollessaan talousjohtaja kuultuaan ensin asianomaista toimialajohtajaa. Hankinnan kokonaishinta tai vuosittain toistuvissa hankinnoissa ja sopimuksissa vuositason euromääräinen raja talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa:

Hankintakalenteri

Hankintakalenterissa julkaistaan Ulvilan kaupungin tulevien hankintojen ennakkotietoja.

Kilpailutuksen kohdeHankinta-lajiArvioitu julkaisu-ajankohtaYhteys-henkilöHankinnan tyyppiSuuruus-luokka
TAVARAHANKINNAT
PALVELUHANKINNAT
Vesijohdon suunnittelu välillä Leineperi – KullaaPalvelut2024 / Q2Jukka
Valtonen
Oma kilpailutusPienhan-kinta
Vedenvalmistuslaitoksen saneerauksen suunnitteluPalvelut2024 / Q3Teemu BjörninenOma kilpailutusKansal-linen
RAKENNUSURAKAT
Vuohipuiston leikkipaikan
rakentaminen
Rakennus-
urakka
2024 / Q2Eetu
Elohaka
Oma
kilpailutus
Pien-
hankinta

Toteutuneet hankinnat ja ostot

Ulvilan kaupunki on mukana Handata Oy:n ylläpitämässä Suomen laajimmassa julkisten hankintojen ja ostojen tietokannassa. Hakukoneen avulla löydät helposti ja nopeasti tiedot lähes 750 julkisen sektorin toimijan ostoista ja kilpailutetuista hankinnoista usean vuoden ajalta.

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvonta

Satakunnan Yrittäjät tarjoaa maksutonta hankintaneuvontaa kaikille hankintojen kanssa tekemisissä oleville, niin yrittäjille kuin kaupungeille ja kunnillekin. Hankintaneuvontaa tarjotaan tarjouspyyntöjä laativille ja tarjouksia jättäville osapuolille hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankintaneuvonta tarjoaa luotettavan ja puolueettoman tavan tarkastella tarjouspyyntöjä ja tarjouksia.

Ulvilan hankintoja koskevat yhteystiedot

Hankintojen yhteyshenkilöt löytyvät hankintakalenterista.

Hankinnat yleisesti: hallintopäällikkö Kirsi Sainio-Lehtimäki, kirsi.sainio-lehtimaki@ulvila.fi, 044 7373 373