Siirry sisältöön

Hankinnat

Ulvilan kaupungin, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia.

Hankintojen kynnysarvo

Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. EU -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilta.

  • Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA-kanavasta
  • Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden, palveluiden ja suunnittelukilpailuiden sekä pienrakennusurakoiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja Ulvilan kaupungin pienhankintaohjetta
  • Ulvilan kaupunki on mukana Tarjouspalvelussa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihimme sekä jättää tarjouksia. Tarjouspalvelussa kilpailutettavat ja ilmoitettavat pienhankinnat löytyvät Tarjouspalvelut-verkkosivulta

Yhteistoimintasopimus

Ulvilan kaupungilla on hankintoja koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Sen mukaisesti Porin kaupungin hankintapalvelut -yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat ja kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen yhteishankintaan osallistumisesta. Voimassaolevat Porin hankintapalveluiden yhteishankintasopimukset löytyvät Yhteishankintasopimukset – Porin kaupunki

Ulvilan kaupungin hallintosääntö

Ulvilan kaupungin hallintosäännön mukaan yhteishankintojen kilpailutuksiin ja puitesopimuksiin sitoutumisesta päättää sopimuskohtaisesti kaupunginjohtaja tai hänen poissa ollessaan talousjohtaja kuultuaan ensin asianomaista toimialajohtajaa. Hankinnan kokonaishinta tai vuosittain toistuvissa hankinnoissa ja sopimuksissa vuositason euromääräinen raja talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa:

Hankintakalenteri

Hankintakalenterissa julkaistaan Ulvilan kaupungin tulevien hankintojen ennakkotietoja.

Kilpailutuksen kohdeHankinta-lajiArvioitu julkaisu-ajankohtaYhteys-henkilöHankinnan tyyppiSuuruus-luokka
TAVARAHANKINNAT
Kiviainesten hankintaTavarat2023 / Q4Eetu
Elohaka
Yhteishan-
kinta
EU-
kynnys-
arvo
PALVELUHANKINNAT
Vedenvalmistuslaitoksen saneerauksen suunnitteluPalvelut2023 / Q2Juha HjulgrenOma kilpailutusKansal-linen
Talvihoitokonepalveluiden hankintaPalvelut2023 / Q2-Q3Eetu ElohakaOma kilpailutusKansal-linen
Vesijohdon suunnittelu välillä Leineperi – KullaaPalvelut2023 / Q3Eetu ElohakaOma kilpailutusPienhan-kinta
Nuottarannan jätevesipumppaamon suunnitteluPalvelut2023 / Q3-Q4Jukka ValtonenOma kilpailutusPienhan-kinta
Työkonepalveluiden hankintaPalvelut2023 / Q4Eetu ElohakaOma kilpailutusKansal-linen
Huoltoautopalvelun hankintaPalvelut2023 / Q4Eetu ElohakaOma kilpailutusKansal-linen
Notkokujan suunnitteluPalvelut2023 / Q4Eetu
Elohaka
Oma kilpailutusPienhan-kinta
RAKENNUSURAKAT
Pori – Ulvila yhdysvesiputken rakentaminenRakennus-urakka2023 / Q1Juha HjulgrenOma kilpailutusKansal-linen
Mynsterin jalkapallokentän tekonurmen uusiminenRakennus-urakka2023 / Q1-Q2Eetu ElohakaOma kilpailutusKansal-linen
Lukion puukoulun
vesikatteen uusiminen
Rakennus-
urakka
2023/ Q2Harri
Särkipaju
Oma
kilpailutus
Pien-
hankinta
Koskin ja Kaasmarkun koulujen korjaus Rakennus-
urakka
2023/ Q2Harri
Särkipaju
Oma
kilpailutus
Kansal-
linen
Lastentalon yläkerran käyttöönottoRakennus-
urakka
2023/ Q2Harri
Särkipaju
Oma
kilpailutus
Pien-
hankinta
Mäntykodon lämmitysjärjestelmän muutosRakennus-
urakka
2023/ Q2Harri
Särkipaju
Oma
kilpailutus
Pien-
hankinta
Tapahtuma-aukion leikkipuiston rakentaminenRakennus-urakka2023 / Q2Eetu ElohakaOma kilpailutusPien-hankinta
Katuvalaisimien vaihtoRakennus-urakka2023 / Q2Eetu ElohakaOma kilpailutusPien-hankinta
Ravanin alueen jätevesiviemärin rakentaminenRakennus-urakka2023 / Q2Jukka ValtonenOma kilpailutusKansal-linen
Uuden päiväkodin tilantarpeen suunnitteluRakennus-
urakka
2023/Q2Harri SärkipajuOma kilpailutusPienhan-
kinta
Kaasmarkun koulun tiivistyskorjausRakennusurakkai2023/Q2Harri SärkipajuOma kilpailutusPienhan-kinta
AsfaltointityötRakennus-urakka2024 / Q1Eetu ElohakaOma kilpailutusKansal-linen

Toteutuneet hankinnat ja ostot

Ulvilan kaupunki on mukana Handata Oy:n ylläpitämässä Suomen laajimmassa julkisten hankintojen ja ostojen tietokannassa. Hakukoneen avulla löydät helposti ja nopeasti tiedot lähes 750 julkisen sektorin toimijan ostoista ja kilpailutetuista hankinnoista usean vuoden ajalta.

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvonta

Satakunnan Yrittäjät tarjoaa maksutonta hankintaneuvontaa kaikille hankintojen kanssa tekemisissä oleville, niin yrittäjille kuin kaupungeille ja kunnillekin. Hankintaneuvontaa tarjotaan tarjouspyyntöjä laativille ja tarjouksia jättäville osapuolille hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Hankintaneuvonta tarjoaa luotettavan ja puolueettoman tavan tarkastella tarjouspyyntöjä ja tarjouksia.

Ulvilan hankintoja koskevat yhteystiedot

Hankintojen yhteyshenkilöt löytyvät hankintakalenterista.

Hankinnat yleisesti: hallintopäällikkö Kirsi Sainio-Lehtimäki, kirsi.sainio-lehtimaki@ulvila.fi, 044 7373 373