Siirry sisältöön

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa tukipalveluyksikkönä Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.

Tukipalveluyksikön tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä.

Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

Yhteystiedot

Talousjohtaja Airaksinen Mikko puh. 0400 134 670
Hallintopäällikkö

Tukipalvelut

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

Henkilöstöpäällikkö Tuominen Anne-Riitta puh. 0400 134 675

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

Tietohallintopäällikkö Metsälä Mikko puh. 0400 134 749