Siirry sisältöön

Kulttuuripalvelut

Ulvilan kaupungin sivistystoimi tuottaa monenlaisia kulttuuripalveluja yhdessä ja yhteistyössä alueen muiden kulttuuritoimijoiden ja erilaisten yhdistysten kanssa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain mukaan (166/2019). Sen tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Ulvilan kaupungin kulttuuripalvelut vastaa muun muassa erilaisista kaupungin vuotuisista juhlista, kuten Itsenäisyyspäivän juhlasta ja Kansallisen veteraanipäivän konsertista. Lisäksi se järjestää monia erilaisia tilaisuuksia, konsertteja, yleisöluentoja, yhteislauluiltoja ja kulttuurimatkoja.

Ulvilan kaupungin kulttuuripalvelujen järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä, kaupungin nettisivujen tapahtumasivulla sekä sosiaalisessa mediassa.
Ulvilan kaupungin kulttuuripalvelut Facebookissa.

Kulttuuripalvelujen työmuotoja:

Ulvilan kaupunki tukee taide- ja kulttuurialan toimijoita vuosittain maalis-huhtikuussa yleis- ja kohdeavustuksilla. Hakumenettelystä tiedotetaan kaupungin nettisivuilla, paikallislehdissä, Ulvilan kulttuuripalvelujen facebook-sivuilla, ja lisätietoja saa kulttuuritoimistosta.

Ulvilan kaupungin kulttuuripalvelut vastaa Leineperin ruukin tilojen vuokraamisesta käsityöläisille ja taiteilijoille. Tiloista voi tiedustella kulttuurisihteeriltä.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ulvilan kaupungintalo, Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila.
Postiosoite: Ulvilan kaupunki, Kulttuuripalvelut, PL 77, 28401 Ulvila.

Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin
p. 0400 134 698, hilpi.toikka-haldin@ulvila.fi

Palvelusihteeri Sinikka Nieminen,
p. 02 677 4653, sinikka.nieminen@ulvila.fi

Kulttuurityöntekijä Tanja-Annika Aronen
p. 040 184 3519, tanja-annika.aronen@ulvila.fi