Siirry sisältöön

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvonta toimii poikkeustilanteessakin (korona) lähes normaalisti, mutta ilman lähikontakteja. Rakennushankeasioita saa edistettyä puhelimitse, sähköpostitse tai perinteisellä postilla. Halutessaan postia voi rakennusvalvonnalle tipauttaa kaupungintalon Loukkurantien puoleisen ulko-oven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon!

Rakennusvalvonnan kesäaikataulu:

Lupakäsittelyjen osalta, Rantanen Mirja p.0400-134 627, lomailee Juhannuksesta heinäkuun loppuun ollen kuitenkin joka keskiviikko työn ääressä.

Lupiin liittyvät katselmukset hoituu kesälläkin normaalisti, Järvenpää Jarmo p. 0400-134649

************************************

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen (ja rakennusjärjestyksen) noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Lisätietoja:

rakennusvalvonta@ulvila.fi

Rakennustarkastaja Mirja Rantanen     
mirja.rantanen@ulvila.fi p. 0400-134 627

Rakennusvalvonnan taksa