Siirry sisältöön

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennushankeasiat ja neuvontapyynnöt tulee hoitaa ensisijaisesti Lupapisteen kautta:

http://www.lupapiste.fi

Yhteydenotot:

rakennusvalvonta@ulvila.fi
tai Lupapiste

Lupa-asiat:
vs. Harri Särkipaju, talonrakennusinsinööri
p. 0400-134 976

Asiakirjapyynnöt
Johanna Hirvelä, tekninen valmistelija
p. 0400-134 984

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 132/1999) perustuvissa tehtävissä rakennusvalvontaviranomaisen (lupalautakunta) alainen.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakennusjärjestyksen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa, siten kuin siitä säädetään. Tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteuttamista.

Rakennusvalvonnan taksa