Siirry sisältöön

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennushankeasiat ja neuvontapyynnöt tulee hoitaa ensisijaisesti Lupapisteen kautta:

http://www.lupapiste.fi

Otamme toistaiseksi vastaan paperisia hakemuksia. Postittamisen tai virka-aikaan toimittamisen vaihtoehtona on aineiston tuonti kaupungintalon Loukkurantien puoleisen ulko-oven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon.

Yhteydenotot:

rakennusvalvonta@ulvila.fi

Rakennustarkastaja
Lupaneuvonta & lupakäsittelyt
Mirja Rantanen
p. 0400-134 627 (ma-to klo 14-16)

Tekninen valmistelija
Asiakirjapyynnöt
Johanna Hirvelä
p. 0400-134 984

Tapaamiset tulee sopia erikseen!

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 132/1999) perustuvissa tehtävissä rakennusvalvontaviranomaisen (lupalautakunta) alainen.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakennusjärjestyksen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa, siten kuin siitä säädetään. Tavoitteena on edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteuttamista.

Rakennusvalvonnan taksa