Siirry sisältöön

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennushankeasiat (myös neuvontapyynnöt) Ulvilassa hoidetaan ensisijaisesti Lupapisteen kautta:

http://www.lupapiste.fi

Ulvilan rakennusvalvonta ottaa vastaan hakemuksia toistaiseksi vielä paperillakin. Postin lähettämisen vaihtoehtona on paperisen aineiston tipauttaminen kaupungintalon Loukkurantien puoleisen ulko-oven läheisyydessä olevaan postilaatikkoon!

Lisätietoja:

rakennusvalvonta@ulvila.fi

Rakennustarkastaja Mirja Rantanen     
mirja.rantanen@ulvila.fi

p. 0400-134 627 (varmimmin ma-to klo 14-16)

Tapaamisajat vain erikseen sovittuna!

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen (ja rakennusjärjestyksen) noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Rakennusvalvonnan taksa