Siirry sisältöön

Rakennusvalvontapalvelut

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tavoitteena on mm. edistää hyvää rakennustapaa, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän maiseman toteutumista, kehittämistä ja säilymistä huomioiden ympäristönäkökohdat.

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen (ja rakennusjärjestyksen) noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Lisätietoja:

rakennusvalvonta@ulvila.fi

Rakennustarkastaja Mirja Rantanen     
mirja.rantanen@ulvila.fi p. 0400-134 627

Rakennusvalvonnan taksa