Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut on tarkoitettu ulvilalaisille työttömille työnhakijoille ja työnantajille. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Ulvilalaisille työttömille työllisyyspalvelut tarjoavat mm. ohjausta, neuvontaa, palkkatukityötä ja työkokeilua. Työllisyyspalvelut antavat myös neuvontaa yrityksille esimerkiksi palkkatuella työllistämisestä.

Työllisyyspalvelut toteuttavat Ulvilan kaupungin työllisyysstrategiaa. Pääasiallinen tehtävä on edistää nuorten, aikuisten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä. Lisäksi työllisyyspalvelut hoitavat koululaisten ja opiskelijoiden kaupungin kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet sekä tukee työnantajien ja järjestöjen rekrytointia taloudellisesti.

Työnantajalle

Työllisyyspalvelut pyrkivät löytämään oikean työntekijän työnantajan tarpeisiin läheltä. Palvelut, joita tarjoamme työnantajille ovat mm.:

  • Ilmoitamme avoimet työpaikat eri ilmoistuskanavia hyödyntäen
  • Etsimme sopivia ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin
  • Neuvomme kaikissa rekrytointiin liittyvissä asioissa
  • Annamme tietoa palkkatuki- ja kuntalisäasioissa
  • Mahdollistamme rekrytointitilaisuuksien järjestämisen.

TE-palvelujen työnantajapalvelut antavat lisätietoa rekrytoinnin tukimahdollisuuksista.


Kesätyöllistäminen 2024


Ulvila -kuntalisä

Ulvilan kaupunki tukee työnantajia ulvilalaisen työttömän, palkkatukeen oikeutetun, henkilön työllistämistä. Tukea maksetaan työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan enintään 8 kuukautta, viikkotyöajan ollessa vähintään 80 % kokonaistyöajasta. Tuen määrä on enintään 320 €/kk. Työnantajan tulee toimittaa jäljennös työsopimuksesta ja Te-toimiston palkkatukipäätös.

Vuonna 2023 Ulvila -kuntalisää myönnetään toistaiseksi v. 2022 ehtojen mukaisesti.

Ulvila -tukiraha yhdistyksille

Ulvilan kaupunki tukee ulvilalaisia järjestöjä, jotka toimivat Ulvilan kaupungin työllisyydenhoidon kumppaneina. Tukiraha myönnetään järjestölle, joka ryhtyy työnantajaksi kuntouttavaan työtoimintaan ja/tai työkokeiluun oikeutetulle työttömälle työnhakijalle. Kuntouttavassa työtoiminnassa tuki on enintään 6 kk ja työkokeilussa tuki on enintään 3 kk. Järjestön tulee toimittaa hakemus Ulvilan kaupungin työllisyydenhoitoon.

Vuonna 2023 Ulvila -tukirahaa myönnetään toistaiseksi v. 2022 ehtojen mukaisesti.

Yhteystiedot

Email. tyollisyyspalvelut@ulvila.fi