Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalvelut on hallinto- ja talouspalveluitten tulosalueelle. Työllisyyspalveluitten tulosalueesta vastaa henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen.

Kaupungin tulosalueilla on vuosittain varattu määrärahaa palkkatuella työllistämiseen. Lisäksi kaupungin tehtävänä on palkata ns. velvoitetyöllistettyjä. Pitkäaikaistyöttömiä ja työttömiä nuoria palkataan palkkatuella kaupungin työyksiköihin sekä kaupungin työpajoille. Lisäksi henkilöitä otetaan työkokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan.

Työllisyyspalveluihin kuuluu myös nuorten kesätyöllistäminen.

Kaupungilla on määräaikainen työsuunnittelija ja työpajoilla nuorten yksilövalmentaja, työhönvalmentaja ja työvalmentajat. Kaikki edellä olevat tekevät tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, perusturvan (sosiaali- ja terveys ja Typ), oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön kanssa.

Yhteystiedot

Tuominen Anne-Riitta, henkilöstöpäällikkö puh. 0400 134 675

Mäkinen Tarja, työsuunnittelija puh. 0400 135 331