Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut on tarkoitettu ulvilalaisille työttömille työnhakijoille ja työnantajille. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Ulvilalaisille työttömille työllisyyspalvelut tarjoavat mm. ohjausta, neuvontaa, palkkatukityötä, kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Työllisyyspalvelut antavat myös neuvontaa yrityksille esimerkiksi palkkatuella työllistämisestä.

Työllisyyspalvelut toteuttavat Ulvilan kaupungin työllisyysstrategiaa, joka kuuluu kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelle. Pääasiallinen tehtävä on edistää nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä. Lisäksi työllisyyspalvelut hoitavat koululaisten ja opiskelijoiden kaupungin kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet.

Työnantajalle

Työllisyyspalvelut pyrkivät löytämään oikean työntekijän työnantajan tarpeisiin läheltä. Palvelut, joita tarjoamme työnantajille ovat mm.:

  • Ilmoitamme avoimet työpaikat eri ilmoistuskanavia hyödyntäen
  • Etsimme sopivia ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin
  • Neuvomme kaikissa rekrytointiin liittyvissä asioissa
  • Annamme tietoa palkkatuki- ja kuntalisäasioissa
  • Mahdollistamme rekrytointitilaisuuksien järjestämisen tiloissamme.

TE-palvelujen työnantajapalvelut antavat lisätietoa rekrytoinnin tukimahdollisuuksista.

Ulvila -kuntalisä

Ulvilan kaupunki tukee työnantajia ulvilalaisen työttömän, palkkatukeen oikeutetun, henkilön työllistämistä. Tukea maksetaan työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, työsuhteen kestäessä enintään 8 kuukautta ja viikkotyöajan ollessa vähintään 80% kokonaistyöajasta. Tuen määrä on enintään 320 €/kk. Työnantajan tulee toimittaa jäljennös työsopimuksesta ja Te-toimiston palkkatukipäätös.

Kesätyöllistäminen

Ulvilan kaupunki tukee koululaisten ja opiskelijoiden (16-20 vuotiaille) kesätyöllistämistä maksamalla kesätyöpaikkatukea työnantajille. Tukea maksetaan työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, työsuhteen kestäessä neljä viikkoa ja työajan ollessa vähintään 30 h/viikossa. Tuen määrä on 400 €/nuori. Työnantajan tulee toimittaa jäljennös työsopimuksesta ja palkkatodistuksesta.

Yhteystiedot

työllisyyspalvelupäällikkö Rita Koivisto

p. 0400 134 625, email. tyollisyyspalvelut@ulvila.fi