Siirry sisältöön

Elinkeinopalvelut ja yrittäminen

Kaupungin elinvoima- ja elinkeinoasiat kuuluvat kaupunginhallituksen alaisuuteen. Niitä johtaa kaupunginjohtaja. Elinvoimaan ja elinkeinoon liittyviä asioita valmistellaan yhteisyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kaupungin elinkeinotoimen vastaavana ja elinkeinotiimin puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Ulvilan on Prizztech Oy:n kokonaisasiakas. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta‐ ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke‐ ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Essi Vanha-Viitakoski.

Ulvilan kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman, joka on päivitetty vuonna 2018. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Elinkeinotiimin tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Elinkeinotiimin muistiot 2024:

Elinkeinotiimin muistiot 2023:

Elinkeinotiimin muistiot 2022:

Elinkeinotiimin muistiot 2021

Yhteystiedot:

Mikko Löfbacka, kaupunginjohtaja Ulvilan kaupunki
Puhelin: 044 343 8250
mikko.lofbacka@ulvila.fi

Heikki Kaplas, elinvoimapäällikkö Ulvilan kaupunki
Puhelin: 050 373 5870
heikki.kaplas@ulvila.fi

Essi Vanha-Viitakoski, kuntavastaava Prizztech Oy
Puhelin: 044 710 5367
essi.vanha-viitakoski@prizz.fi

Linkit: