Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Ulvilan kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa tai henkilötietojen suojaa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valtuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien kokousten esityslistat julkaistaan yleisessä tietoverkossa ennen kokousta. Toimielinten pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Ulvilan kaupungin tietoverkossa, jollei salassapitoa tai tietosuojalainsäädäntöä koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla). Kaikkia pöytäkirjojen liitteitä ei julkaista, sillä voimassa oleva tietosuojalainsäädäntö asettaa reunaehtoja henkilötietoja sisältävien päätösten julkaisusta yleiseen tietoverkkoon.

Dynasty-verkkopalvelun kautta voit hakea esityslistoja ja pöytäkirjoja toimielimen ja kokouspäivän perusteella. Hakutulokseen tulevat näkyviin esityslistat ja pöytäkirjat viimeisten 12 kuukauden ajalta. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kaupunginarkistosta kaupungintalolta. Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta ulvila@ulvila.fi