Siirry sisältöön

Talous ja strategia

Tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,9 %

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2024:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
– yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
– voimalaitosten veroprosentti 3,10
– mikäli maapohjan kiinteistövero eriytetään lainsäädännöllä erikseen päätettäväksi, veroprosentiksi määrätään 1,30 tai ko. veroprosentin alaraja, jos se on korkeampi kuin 1,30.


Konserniohje

Pienhankintaohje KH 6.2.2023 § 42


Ulvilan kaupunkistrategia 2030: Iloa, älyä ja yhteiseloa – etunojassa Ulvilassa

Kuntalain 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan.

Ulvilan uusi kaupunkistrategia 2030 on työstetty johtoryhmävetoisesti yhdessä luottamushenkilöiden, kaupungin esihenkilöiden ja yrittäjien kanssa. Kuntalaisnäkökulma on huomioitu Ulvilassa vuonna 2021 toteutetulla kuntalaiskyselyllä.

Strategiaprosessin aikana on tunnistettu toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden trendejä sekä Ulvilan kaupungin vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia. Ulvilan kaupungin visioksi on määritelty etunojassa Ulvilassa, joka pohjautuu tunnistettuihin arvoihin, jotka ovat iloa, älyä ja yhteiseloa. Strategiaan on kuvattu se, miten arvot näkyvät arjessa. Vision ja päätavoitteiden lisäksi strategiassa nousevat läpileikkaavina asioina esille tiedolla johtaminen ja kestävä kehitys.

Vision toteutumista tavoitellaan seuraavan neljän strategisen päätavoitteen avulla:

  • 13 000 ulvilalaista
  • työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu
  • Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret
  • Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset

Strategian toteutusta tuetaan mm. seuraavilla ohjelmilla ja hankkeilla:

  • Elinvoimaohjelma
  • Hyvinvointiohjelma
  • Henkilöstöohjelma
  • Viestintä- ja markkinointiohjelma
  • Keskustan osayleiskaava 2026

Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain mittareilla. Vuosittain talousarviossa kuvataan strategian suuntaa toteuttavat toimenpiteet. Strategia tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosittain valtuustossa.

Strategian tuloksellinen toteuttaminen vaatii sen sisällön tuntemista ja tavoitteisiin sitoutumista. Tämä varmistetaan kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille laadittavalla valmennusohjelmalla. Tärkeässä roolissa ovat johtavat viranhaltijat sekä esihenkilöt, joiden johdolla tavoitteet muuttuvat käytännöiksi. He tulevat saamaan muita laajemman valmennuksen ja työkaluja omaan strategiatyöhönsä. Johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut ovat keskeisiä välineitä strategian toteuttamisessa sekä toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa.

Yhteisillä toimintatavoilla tuetaan strategian konkretisoitumista toiminnaksi. Mukaan toteutukseen kutsutaan niin Ulvilan asukkaat, elinkeinoelämä kuin sidosryhmät.

Ulvilan valtuusto on hyväksynyt 16.12.2022 § 56 uuden kaupunkistrategia 2030-asiakirjan.