Siirry sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kuntalain (410/2015) 140 § 2 mom. mukaisesti.

Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista. Kaupungin viranhaltijoiden päätöspöytäkirjalla tekemät viranhaltijapäätökset, joista on Kuntalain mukaan muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella, julkaistaan tietoverkossa muutoksenhakuajan. Vanhempia viranhaltijapäätöksiä voi tiedustella kaupungintalolta.

Julkisissa päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Salassapidettäviä päätösasioita ja niihin liittyviä liitteitä, jotka sisältävät Julkisuuslain tai erityislakien nojalla salassa pidettäviä tietoja, ei julkaista tietoverkossa.

Viranhaltijapäätökset poistuvat yleisestä tietoverkosta heti muutoksenhakuajan päätyttyä.

Huom! Rakennustarkastajan päätökset (mm. rakennuslupapäätökset) ovat kuulutuksissa.