Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvolliset:

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ulvilan kaupungilla sidonnaisuusilmoitusvelvollisia ovat:

  • Kaupunginhallitus (jäsenet, varajäsenet, esittelijä)
  • Keskusvaalilautakunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja)
  • Sivistyslautakunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä)
  • Tarkastuslautakunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja)
  • Tekninen lautakunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijä)
  • Valtuusto (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat)
  • Lupalautakunta (jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, esittelijät)

HUOM. Sidonnaisuusrekisteripalvelua ja siihen liittyvää palveluportaalia päivitetään kesän aikana. Kaksi tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lähetettyä sidonnaisuusilmoitusta ei näy tietokannassa tällä hetkellä.

Linkki vanhaan sidonnaisuusrekisteriin (poistuu kesän aikana)

Sidonnaisuusilmoituksen sisältö:

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

  • Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät.
  • Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä. Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kunnallisen päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa.
  • Merkittävällä varallisuudella voidaan katsoa tarkoitettavan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Tulkintaohjeena voidaan pitää varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esimerkiksi pelkästään oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Lähtökohtaisesti merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Joissain tapauksissa maan ja metsän omistamisella omassa kunnassa voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tapauskohtaisesti merkitystä luottamustehtävän hoitamisen kannalta voi katsoa olevan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla osakkeenomistuksella. Myös ammattiin liittyvillä osakkuuksilla ja omistuksilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Tapauskohtaisesti myös merkittävällä velalla ja kolmannen tahon puolesta annetulla sitoumuksella (esim. takaus tai vakuus) voi olla merkitystä luottamustai virkatehtävien hoitamisessa, erityisesti jos velka liittyy elinkeinotoimintaan.