Siirry sisältöön

Kuulutukset

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla. Hallintolakiin on lisätty uusi säännös (62 a §, Julkinen kuulutus).

Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kuulutetaan. Kaupungin ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan kuntalain 108 §:n nojalla kaupungin verkkosivuilla.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Verkkosivuilla julkaistavassa kuulutuksessa ei julkaista salassa pidettäviä tietoja. Jos kuulutettaviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja, ne poistetaan verkkosivuille vietävästä asiakirjasta.

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset sekä muut viranomaiskuulutukset julkaistaan yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla.