Siirry sisältöön

Tietopalvelu ja arkisto

Ulvilan kaupungin keskusarkisto sijaitsee kaupungintalolla, Loukkurantie 1. Kaupunginarkiston tehtävänä on säilyttää kaupungin toimintayksiköiden pysyvään tai pitkään säilytykseen arkistolainsäädännön mukaan määrätty asiakirjallinen tieto.

Kaupunginarkisto vastaa säilyttämiensä asiakirjojen tietopalvelusta ja Ulvilan kaupungin arkistotoimen kehittämisestä ja ohjauksesta osana kaupungin asiakirjahallintoa.

Ulvilan kaupungin keskusarkistossa säilytetään myös kuntaliitoksen myötä Kullaan kunnan asiakirjat ennen vuotta 2005.

Viranomaisasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Asiakirjojen julkisuutta, käyttöä sekä tietojen antamista ja luovuttamista (tietosuoja) rajoittavat julkisuuslain, EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön ja erityislakien säädökset.

Asiakirjojen säilyttämisessä, käsittelyssä ja käytössä noudatetaan arkistolainsäädäntöä ja sen nojalla viranomaisasiakirjojen käsittelystä annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Asiakirjojen tutkiminen ja käyttö on maksutonta. Ennen asiakirjojen tutkimista allekirjoitetaan käyttölupahakemus. Kopioista ja asiakirjojen lunastuksista peritään maksu kaupunginhallituksen päätöksen 2.5.2016 § 88:n mukaisesti. Asiakirjoja ei lainata yksityishenkilöille kaupunginarkiston ulkopuolelle.

Arkistoluettelot ennen vuotta 1998 löydät tästä linkistä

Arkistoaineistoihin kohdistuvat tietopyynnnöt: klo 8-15, puh. 0400 135 328, sähköposti ulvila@ulvila.fi

—-

Selvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta (Tiedonhallintalaki § 28 )

Asiakasjulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Ulvilan kaupunki on tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Tästä linkistä löytyy selvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta Ulvilan kaupungissa (päivitetään)