Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Uusien oppilaiden haku syyslukukaudelle 2020 alkaa 11. toukokuuta ja päättyy 24. elokuuta. Kuvataidekoulun syyslukukausi järjestetään 31.8.-25.11., mikä koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitukset ovat poistuneet.

Opetusryhmät kokoontuvat syyslukukaudella viikoittain ma, ti ja ke iltaisin. Lukukausimaksu on 80€ (sis. materiaalimaksun). Ryhmäpaikoista tiedotetaan ilmoittautuneille viikolla 35. Lisätietoja koulun opettajalta; Terhi Sammalmaa p. 040-1943385 / terhi.sammalmaa@ulvila.fi

Lomake on toimitettava allekirjoitettuna kirjekuoressa (kuoreen ”kulttuuritoimisto”) Ulvilan kaupungintalon postilaatikkoon tai viraston ollessa auki kulttuuritoimistoon viimeistään 24.8.2020.


Lasten ja nuorten kuvataidekoulu on Ulvilan kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jossa annetaan kuvataiteen taiteen perusopetusta. Kuvataidekoulun hallinnosta vastaa kulttuurisihteeri yhdessä koulun opettajan kanssa.

Kuvataidekoulun opetus on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Koulussa annetaan varhaisiän opetusta 5-6-vuotiaille ja varsinaista taiteen perusopetusta 7-17-vuotiaille. Opinnot koostuvat 7-12-vuotiaille suunnatuista yhteisistä opinnoista, joissa harjoitellaan kuvataiteen perustekniikoita ja tutustutaan kuvallisen ilmaisun perusteisiin sekä teemaopinnoista, jotka on suunnattu 13-17-vuotiaille ja opetuksessa syvennetään teknistä ja sisällöllistä osaamista. Opintojen päätteeksi on mahdollista suorittaa päättötyö, joka arvioidaan. Opinnoista saa myös todistuksen.

Yhteystiedot:

Kuvataidekoulun toimitilat, Sillankorvan puukoulu (Lääkärinpolku 2).
Kuvataidekoulun opettajana toimii Terhi Sammalmaa (TaM),
puh. 040-1943385  / terhi.sammalmaa@ulvila.fi
Ulvilan kuvataidekoulu Instagramissa

Kuvataidekoulun uusien oppilaiden haku on vuosittain touko-elokuun aikana. Hakumenettelystä tiedotetaan vuosittain paikallislehdessä sekä kulttuuritoimen facebook-sivulla. Uusia oppilaita otetaan 5-6-vuotiaiden varhaisiän opintoryhmään sekä 7-9-vuotiaiden taiteen perusopetuksen ryhmään. Yli 10-vuotiaat voivat myös hakea oppilaspaikkaa, mutta jatkavien opiskelijoiden ryhmiin uusia oppilaita otetaan harkinnan mukaan.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustilat.
Sillankorvan puukoululla toimii lasten ja nuorten kuvataidekoulu.