Siirry sisältöön

Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla viisivuotiaalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ulvilassa esiopetusta järjestetään päiväkotien ja koulujen yhteydessä.

Ulvilalaisessa esiopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, positiivinen vuorovaikutus ja lapsen osallisuus. Toiminnallisuudella ja leikinomaisella tavalla saadaan lapsen motivaatio syntymään ja säilymään uuden oppimiseen. Toiminnassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuetaan hänen luontaista uteliaisuuttaan. Lapsen esiopetuspaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita jo ennen koulun aloitusta.

Ulvilan esiopetus noudattaa kaupungin esiopetussuunnitelmaa.

Kaikille esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Suunnitelman avulla seurataan kunkin lapsen kehitystä ja oppimista esiopetuksen aikana. Seuranta perustuu jatkuvaan havainnointiin sekä monipuoliseen dokumentointiin ja arviointiin.

Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Esiopetuksessa noudatetaan koulun lukuvuotta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautumista ei tarvitse tehdä, mikäli lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa tai palvelusetelipäiväkodissa, jossa perhe toivoo lapsen esiopetusvuoden jatkuvan. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee perheen ilmoittaa päiväkotiin, onko tarve 4 tunnin esiopetuksen lisäksi alle vai yli 5 tuntia/pvä.  Varhaiskasvatuksen ulkopuolelta tuleva lapsi ilmoitetaan esiopetukseen helmikuussa olevana hakuaikana. Hakuajan ulkopuolella esiopetusjärjestelyistä otetaan yhteyttä varhaiskasvatuksen esimiehiin

Perhe voi ilmoittaa lapsen joko kunnalliseen tai yksityiseen esiopetukseen. Esiopetuspaikkaan ilmoittaudutaan kaupungin internetsivun kautta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä.

 Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille toukokuun loppuun mennessä.