Siirry sisältöön

Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla viisivuotiaalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ulvilassa esiopetusta järjestetään päiväkotien ja koulujen yhteydessä.

Ulvilalaisessa esiopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, positiivinen vuorovaikutus ja lapsen osallisuus. Toiminnallisuudella ja leikinomaisella tavalla saadaan lapsen motivaatio syntymään ja säilymään uuden oppimiseen. Toiminnassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuetaan hänen luontaista uteliaisuuttaan. Lapsen esiopetuspaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita jo ennen koulun aloitusta.

Ulvilan esiopetus noudattaa kaupungin esiopetussuunnitelmaa.

Kaikille esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Suunnitelman avulla seurataan kunkin lapsen kehitystä ja oppimista esiopetuksen aikana. Seuranta perustuu jatkuvaan havainnointiin sekä monipuoliseen dokumentointiin ja arviointiin.

Päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Esiopetuksessa noudatetaan koulun lukuvuotta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaista esiopetuspaikkaa voi hakea kunnallisista ja yksityisistä päiväkodeista sekä Kaasmarkun ja Koskin kouluilta. Virallisena hakuaikana esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta, jos lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, jossa huoltajat toivovat hänen esiopetusvuoden jatkuvan. Jos lapselle haetaan siirtoa esiopetukseen toiseen päiväkotiin tai hän ei ole kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä, ilmoittaudutaan esiopetukseen kaupungin internet-sivuilta löytyvän sähköisen linkin kautta. Esiopetushaun yhteydessä haetaan myös esiopetuksen 4h/pvä lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta alle tai yli 5 tuntia/pvä.

Esiopetuspaikoista ilmoitetaan perheille toukokuun loppuun mennessä.

Virallisen hakuajan ulkopuolella esiopetusjärjestelyistä otetaan yhteyttä varhaiskasvatuksen esihenkilöihin.