Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Ulvilan kaupungin järjestämään oppilas- ja opiskelijahuoltoon kuuluvat koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Perusopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Monialaisina oppilashuoltoryhminä toimivat opetuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon ohjausryhmä, perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja yksittäisen lapsen asian hoitamiseksi koottava asiantuntijaryhmä.